Jak si vaří Němci

Lidé v Německu stráví u vaření méně času než jinde v Evropě, napsala PNP. Podle průzkumu norimberského institutu GfK „stojí u plotny" týdně v průměru pět a půl hodiny, což je mezi 22 sledovanými národy řadí na čtvrté místo od konce. Jen Brazilci (5,2), Turci (4,9) a Jihokorejci (3,7 hodiny) si vaří ještě méně. Největší angažmá v tomto směru naopak vykazují Ukrajinci a Indové s průměrem více než 13 hodin týdně. Osoby, které nevaří vůbec, nebyly do statistiky zohledněny.
Průzkum v Německu potvrdil rozdílné role pohlaví. Ženy vaří průměrně týdně 6,5 hodiny, což je o dvě hodiny déle než muži, dodává PNP.

Děti ministrují

Mladých věřících neubývá.Asi 13 procent 6-14letých katolíků v Rakousku dochází do církevních mládežnických spolků nebo ministruje v kostelích, píše deník OÖN. Jejich počet - 72 767 chlapců a děvčat – je zhruba stejný od šedesátých let. Ve spolcích se o ně stará 12 955 dobrovolných vedoucích. V Horních Rakousích má téměř 400 těchto církevních zájmových kroužků celkem 18 499 členů, z nichž 61 procent jsou děvčata. Ze 3788 vedoucích je 70 procent žen. Ministrovat do kostelů chodí v této spolkové zemi 9410 dětí, z toho 56 procent děvčat. Ta mohou při obřadech asistovat až od devadesátých let.

Tři centy za vajíčko

Těsně před Velikonocemi připomněl linecký deník Volksblatt enormní finanční tlak na chovatele slepic: zemědělské farmě s požadovaným chovem na podestýlce zbývají po odečtu nákladů z ceny za jedno vejce tři centy. „Z nich je pak třeba ještě strhnout daně, pojištění a mzdy," poznamenává prezident Agrární komory Franz Titschenbacher. Rodina producentů dostane z ceny vajíčka, které se prodává v obchodě za 29,9 centu, jen 9,8 centu, z nichž je třeba odečíst zmíněné náklady.

Proti ubíjení kohoutků

„Musejí zemřít, protože nenesou vejce: 45 milionů kohoutků je ročně v Německu ,zplynováno´ nebo zaživa sešrotováno," píše PNP. Ochránci zvířat léta požadují skončení této praxe. Loni jako první zakázalo usmrcování jednodenních „pánských" kuřat Severní Porýní – Vestfálsko.
Spolkový ministr zemědělství Christian Schmidt (CSU) chce zabránit tomu, aby se tato kuřata vůbec líhla. Má k tomu pomoci nová diagnostika, kterou si ministr prohlédl v Univerzitě v Lipsku, uvádí deník. Skořápka je proříznuta laserem, speciální mikroskop analyzuje chromosomy buněk a během 10-15 sekund je pohlaví kuřete určeno. Vyřazena k dalšímu zpracování v průmyslu mohou být i neoplodněná nebo života neschopná vejce. Určování pohlaví ve vejcích má být celospolkově realizováno do roku 2017. Do konce roku 2016 má být hotov prototyp příslušného automatu. Ministr odhaduje, že náklady takového zjišťování zdvihnou ceny vajec až o dva centy.

Ubylo mrtvých

Za tři měsíce zahynulo na rakouských silnicích při dopravních nehodách 83 lidí. Loni jich bylo 113, předloni 79. Nejvíc letošních obětí, 28, připadá na Dolní Rakousy, po dvanácti na Horní Rakousy a Tyrolsko. Ve Vídni jsou čtyři mrtví, nikdo nezemřel na vozovkách Vorarlberska.

Velký pátek bez tance

V roce 2013 bavorský sněm odsouhlasil návrh vlády, tehdy ještě se Svobodnými demokraty, na uvolnění zákazu tance a podobných společenských zábav v šesti tzv. „tichých dnech" svátků. Nyní ministerstvo vnitra „po intenzivní diskusi" přijalo určitý kompromis. Před Velkým pátkem má nadále platit striktní zákaz veřejných zábav, „které neodpovídají vážnému charakteru těchto dnů". V nocích na jiné svátky se bude smět tancovat do dvou hodin, tedy o dvě hodiny déle než dosud. „Pro Velký pátek platí, že jakákoliv forma hudební produkce v prostorách s výčepem je bez výjimky zakázána," píše PNP. Zákaz taneční zábavy má dál platit i na Bílou sobotu a Štědrý večer. Ostatními „tichými dny" jsou Popeleční středa, Zelený čtvrtek, Všech svatých, Den lidového smutku za padlé, Svátek zemřelých a evangelický Den pokání a modliteb (letos 18. listopadu). „Ochrana" tichých dnů začíná v Německu ve dvě hodiny, na Velký pátek a Bílou sobotu o půlnoci, na Štědrý večer od 14 h, a končí vždy o půlnoci.

Fotbal vydělává

Liga mistrů a Evropská liga budou pro fotbalové kluby finančně ještě atraktivnější. Od příští sezony do roku 2018 rozdělí UEFA účastníkům těchto soutěží po 1,638 miliardy eur. Z nich 1,257 miliardy půjde klubům Ligy mistrů, což je o 25 procent víc než dosud. Týmy Evropské ligy si polepší o téměř 64 procent – dostanou 381 místo 232,5 milionu eur. Vítěz Ligy mistrů 2016 získá jen za vítězství ve finále 15 místo dosavadních 10,5 milionu, píše PNP.