ON-LINE REPORTÁŽ ZDE

„Za uplynulých 24 hodin vyšetřily laboratoře v regionu 308 nových suspektních vzorků osob s podezřením na možné onemocnění COVID-19. Máme od neděle stále 160 potvrzených pozitivních případů, ale přibylo dalších osm nových uzdravených, tedy osob, u kterých bylo opakovaně prokázáno, že již přestaly vylučovat virus, “ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD.

V porovnání s ostatními kraji z hlediska relativního výskytu COVID-19, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, si i díky další nule v bilanci nových případů jižní Čechy udržují s 24,96 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k úterní 18. hodině) nadále stabilní pozici regionu s výrazně nejnižším výskytem COVID-19 v ČR.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 9370 osob. V povinné karanténě se k úterní 18. hodině nacházelo aktuálně 577 Jihočechů,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS MUDr. Jitka Luňáčková. Hygienici ovšem zachytili v rámci verifikaci drobnou technickou chybu, která nijak neovlivnila celková čísla, znamenala však formální změnu v kategorizaci pozitivně testovaných osob podle pohlaví a mezi věkovými skupina 25-34 a 65+.

K úterní 18. hodině tak bylo podle verifikovaných dat KHS na jihu Čech mezi nemocnými 94 žen a 66 mužů. Z celkových 160 potvrzených případů COVID-19 je 40 z Českobudějovicka, 36 ze Strakonicka, 23 z Prachaticka, 22 z Českokrumlovska, 16 z Jindřichohradecka, 15 z Táborska a osm z Písecka. Mezi pozitivně testovanými je osm dětí ve věku do 14 let. Čtrnáct nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, sedmadvacet v kategorii od 25 až 34 let, sedmadvacet v kategorii od 35 do 44 let, pětadvacet v kategorii od 45 do 54 let a pětadvacet v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 34 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

Počet repatriantů, kteří se vrátili ze zahraničí zpět do vlasti v rámci hromadných repatriací organizovaných Ministerstvem zahraničí a nyní jsou pod dohledem jihočeských hygieniků, se v úterý zvýšil o jednu osobu na celkových 206. „Stále platí, že nákaza byla v minulých dnech prokázána pouze u jednoho z nich. Všichni směřovali automaticky do nařízené karantény,“ doplnila MUDr. Luňáčková.

Ucelený a pravidelně aktualizovaný přehled o vývoji nákazy COVID – 19 v regionu lze nalézt na webových stránkách KHS Jihočeského kraje na adrese: https://www.khscb.cz . Celostátní data nabízejí webové stránky Ministerstva zdravotnictví: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 . Ve zveřejňovaných statistikách aktuálního počtu onemocnění COVID-19 dochází mezi webovými stránkami Ministerstva zdravotnictví a hygienických stanic k mírným odlišnostem. Ty jsou dány použitou metodikou: Zatímco MZ uvádí aktualizované údaje z průběžných hlášení nových případů pozitivity u osob s trvalým pobytem v Jihočeském kraji od všech vyšetřujících laboratoří, KHS zveřejňují nové případy, vyšetřované v regionu a to až po jejich verifikaci.