Dominanta  Českých Budějovic, katedrála svatého Mikuláše je kvůli dvouleté rekonstrukci zavřená. Velikonoční obřady se proto letos konají v klášterním kostele Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí.
Zítra na Zelený čtvrtek zde  budou od 9 hodin českobudějovičtí  biskupové Jiří Paďour a Pavel Posád s kněžími z celé diecéze sloužit mši,  při níž se obnovují kněžské závazky a světí oleje. Kněží při ní děkují za dar  kněžství a  vyjadřují odhodlání sloužit Kristu a církvi.  Večerní mše připomínající Ježíšovu poslední  večeři začíná v 17 hodin.