"Sbírám odpadky po lesích takto celý život. Po práci se seberu, vezmu pytel a jdu uklízet. Pak ho naplněný odvezu do kontejneru," říká Máša. V minulých dnech město poskytlo několik igelitových pytlů a rukavic, tento týden takto pomohou strakonické technické služby. "To je to nejmenší, co pro obě ženy můžeme udělat," řekl šéf TS Strakonice Ludvík Němejc.

V minulých dnech uklízely obě Marie v lesích kolem odbočky na Modlešovice. Výsledek - několik igelitových pytlů, staré pneumatiky, část domovních dveří, hromady igelitů, platové kusy aut. "Na jednom konci začnete a druhý den můžete začít znovu," dodává Marie Táborová. Bohužel, má pravdu. Sotva v pátek 17. dubna dopoledne technické služby nepořádek, který byl soustředěn na točnu MHD, odvezly (včetně již dříve vyvezené suti a azbestu), odvezly, brzy se tu opět objevily plastové lahve, zbytky od svačiny a nádoby od chemikálií. Ale to není vše. Když odbor životního prostředí o pár stovek metrů umístil kameru do míst, kde stabilně vzniká černá skládka, několik dnů ji úředníci objevili rozstřílenou…

I když je to stále nekončící práce, hodlají ve své činnosti obě Marie pokračovat i nadále. Ne proto, aby jim někdo děkoval. Prostě chtějí pomáhat přírodě. Za svoji nesobeckost si zaslouží poděkování, obdiv a úctu všech rozumných lidí.