Hygiena má nahlášeno zatím 239 zotavovacích akcí a na nich 33 278 dětí. Dále je nahlášeno 31 jiných podobných akcí, tedy táborů do třiceti dětí, kde se má rekreovat více než tisíc dětí. „Celkem zatím registrujeme 270 táborů a 34 281 rekreovaných dětí. Tato data se budou ještě v průběhu prázdnin měnit. Podobně jako vloni nemáme hlášen žádný putovní tábor. V končícím týdnu jsme realizovali osmnáct kontrol, zatím bez závad a sankcí, neobdrželi jsme dosud ani žádný podnět,“ uvedla v pátek ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Jihočeského kraje MUDr. Marie Nosková.

Letní tábory v pěti bodech
● Z jihočeských okresů se tradičně největší počet táborů koná na Jindřichohradecku a na Písecku.
● Pro organizátory akcí jako každý rok poskytují pracovníci jihočeské KHS telefonické informace a to včetně víkendů. Kontakty pro jednotlivé okresy najdou na titulní stránce www.khscb.cz.
● O uplynulých prázdninách provedli hygienici v Jihočeském kraji celkem 136 kontrol akcí letní dětské rekreace.
● Nahlášeno bylo konání 367 akcí, z toho 306 zotavovacích akcí, na nichž se průběžně rekreovalo celkem 36 917 dětí, a dále 61 jiných podobných akcí (JPA), kterých se z celkového počtu účastnilo na dva tisíce dětí.
● Počet zotavovacích akcí byl vloni téměř totožný jako v roce 2021, kdy se v kraji uskutečnilo celkem 372 akcí.

V loňském roce nemuseli hygienici vydávat žádný zákaz konání, ale zjistili jednu neohlášenou zotavovací akci na Táborsku. „V průběhu loňských prázdnin jsme řešili celkem pět případů onemocnění s hromadným výskytem, která nebyla klasifikována jako epidemie. Obdrželi jsme dva podněty, při následných kontrolách se uvedené nedostatky nepotvrdily. Za dva prázdninové měsíce jsme provedli celkem 136 kontrol a uložili sankce v celkové výši 17 tisíc korun. Největší, desetitisícovou, organizátorům zotavovací akce za zásadní pochybení v zajištění nezávadné pitné vody. To je zcela zásadní nedostatek a problematice pitné vody a kvality potravin se samozřejmě budeme věnovat i o letošních prázdninách,“ doplnila ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Lidmovice.
Jihočeské peklo. Šestatřicet požárů během dvou dnů, hoří pole, kombajn i karavan