Arif M. z Českého Krumlova loni v noci na 11. srpen cosi popil a kolem 1.45 hodiny se vydal na cestu se svou alfou romeo.
U Červeného Dvora dostal smyk, zbořil oplocení léčebny a vůz se převrátil. M. poté zavolal známého, který má odtahovku.
Ten zjistil, že v alfě je těžce zraněná dívka (17), a zavolal pomoc. Jak se ukázalo, zraněná utrpěla mj. zlomeniny lebky s krvácením do mozku.
U řidiče bylo po třetí hodině ranní při orientační zkoušce zjištěno 1,32 promile. Lékařské vyšetření M. odmítl.
Na podmínku?
Před Okresním soudem v Českém Krumlově Arif M. popřel prvotní doznání, ale soud měl jeho skutky za prokázány. Za trestné činy ublížení na zdraví, ohrožení pod vlivem návykové látky a neposkytnutí pomoci mu uložil úhrnný trest odnětí svobody na dva a půl roku s výkonem podmíněně odloženým na čtyři roky s vyslovením dohledu. Vzhledem k dosavadní bezúhonnosti pana M. dospěl k závěru, že k jeho nápravě postačí ještě výchovný trest. Na pět let mu soud uložil zákaz řízení motorových vozidel. Podle svých sil má také nahradit způsobenou škodu; poškozená dívka byla s uplatněným nárokem odkázána na řízení občanskoprávní.
Obviněný i státní zástupkyně se proti rozsudku odvolali. Arifu M. se zdál příliš přísný a vyslovení viny z neposkytnutí pomoci nesprávné, něboť prý rozhodně nechtěl nehodu ututlat. Státní zástupkyně zase chtěla pro obviněného delší zákaz činnosti, případně nepodmíněný trest.
Velmi nebezpečné
Krajský soud k námitce obviněného proti uznání viny z neposkytnutí pomoci zdůraznil, že M. po nehodě nevolal policii ani záchranku, ale známého z odtahovky. Až ten po zjištění situace přivolal pomoc a jen díky jeho zásahu byl zachráněn život poškozené.
Odvolací senát hodnotil po veřejném zasedání ve věci poněkud jinak stupeň společenské nebezpečnosti posuzovaného jednání. Připomněl, že M. se dopustil tří trestných činů, z toho dvou úmyslných. Jeho chování po nehodě podle soudu svědčí o snaze vyhnout se odpovědnosti bez ohledu na ohrožení života zraněné dívky, zaklíněné v autě. Ke zdravotníkům na místě se pak po〜dle zjištění nalézacího soudu choval arogantně a agresivně. Jeho lhostejnost k osudu poškozené ostatně podle krajského soudu potvrzuje i skutečnost, že až do zasedání senátu nenahlásil nehodu pojišťovně a oddálil tak případné finanční plnění zraněné dívce.
Za těchto okolností krajský soud dospěl k závěru, že k nápravě Arifa M. by podmíněný trest nepostačil. Zrušil rozsudek soudu prvního stupně a sám rozhodl tak, že obviněnému při nezměněném výroku o vině uložil trest odnětí svobody rovněž na dva a půl roku, ale nepodmíněně, do věznice s dozorem. Motorová vozidla nebude smět řídit šest let.
Proti tomuto rozhodnutí není řádných opravných prostředků.