Připomeňme si onen kuriózní případ úpadku 12 K 88/2002.
Konkurz navrhla VZP 1. března 2002. Dlužník nato uvedl, že návrh není důvodný. Vytváří prý dostatek finančních prostředků na plnění si svých závazků. Tyto prostředky jsou mu ale odebírány bezdůvodně a nesprávně Finančním úřadem Český Krumlov.
Dlužník tvrdil, že jeho majoritní vlastník Helmut Guichen chce výnosy z vlastních soudních sporů použít na vstupy pro výrobu a na úhradu pohledávek a. s. Tomu brání nečinnost a pochybení soudů, když jím uplatněné nároky dlouhodobě nepřiznávají.
Dlužník uvedl případy svých rozporů s Finančním úřadem kolem DPH, účtování penále atd. V posledních letech byly údajné pohledávky částečně uspokojovány k návrhu FÚ dražbami životně důležitých strojů pro výrobu dlužníka apod. Takto prý byl poškozen minimálně o 10 milionů korun. Dále mu prý v roce 1998 policie zcizila a zadržovala bezdůvodně účetní doklady, čímž nemohl vypracovat audit nutný pro uzavření leasingové smlouvy a tím získání financí na uhrazení dluhu s vysokým úrokem z prodlení.
Proto také nebyl schopen dostát povinnostem vůči finančnímu úřadu, OSSZ a pojišťovnám. Ty mu vyměřily pokuty za nepředložení účetních dokladů, čímž mu vznikla škoda ve výši minimálně tří milionů s příslušenstvím.
I vysoká politika?
V prosinci 2000 prý získal dlužník lukrativní zakázku od rakouského ministerstva pošt. Zakázka byla zrealizována v požadované kvalitě. Protože ale v Rakousku bylo v roce 2002 u všech státních úředníků prestižní záležitostí být členem Haiderovy strany Svobodných, a ve vazbě na nešťastné výroky premiéra ČR a na problematiku Temelína byla prý vyvolána u státních institucí a jejich zaměstnanců v Rakousku značná averze vůči ČR a českým dodavatelům. Z toho důvodu jsou dlužníku zadržovány uskutečněné dodávky a zaplacené dovozové daně, kolem 1 250 000 Kč…
3. dubna 2002 podal G4 návrh na vyrovnání, načež soud 1. srpna 2002 ustavil předběžného správce majetku společnosti. 3. dubna 2003 návrh na povolení vyrovnání G4 zamítl a 26. února 2004 Vrchní soud jeho usnesení potvrdil. Řízení o návrhu na prohlášení konkurzu tedy mohlo po téměř dvou letech pokračovat. G4 ještě navrhl přerušení tohoto řízení (o návrhu). Opět argumentoval tím, že se domáhá náhrady škody na finančním úřadě a policii ve výši 12 milionů a tvrdil, že u soudů v Ostravě a v Č. Budějovicích žaluje o dalších 26 milionů. Hlavní věřitelé oznámili přitom další zvýšení svých pohledávek… Návrh G4 proto soud zamítl a 29. června 2004 konkurz prohlásil. Běží dodnes.