Od 4. dubna se českokrumlovští kriminalisté zabývají případem podezřelého sedmačtyřicetiletého muže zČeskokrumlovska. Tenkoncem roku 2004 uzavřel prostřednictvím pošty vČeském Krumlově smlouvu o poskytnutí úvěru sfinanční společností, která se poskytováním úvěrů zabývá. Ve smlouvě však uvedl nepravdivé údaje o svém zaměstnání a příjmu. Na základě mylných údajů byl následně úvěr ve výši 15 tisíc koruntomuto muži poskytnut. Dále pak podezřelý muž neplnil povinnosti vyplývající zpodmínek stanovených v úvěrové smlouvě. Finanční společnosti tak způsobil svým podvodným jednáním škodu ve výši 15000 korun.