Od listopadu 2013 do srpna 2014 opakovaně poskytl třem mladíkům marihuanu – buď za peníze, nebo jako dar ke společnému pokouření. 21. června 2014 večer chytil pod krkem Františka L., jednoho ze svých drogových zákazníků, který ho v tu dobu usvědčoval z vloupání do bytu pěstitele konopí H., ukázal mu pistoli a nutil ho, aby se před svědkem přiznal, že onu krádež provedl on, a ten tak ze strachu učinil.

Thibault G. skutky popřel, jde prý o křivé obvinění z pomsty. Marihuanu nedistribuoval, se zmíněnými známými ji občas vykouřili, když každý měl nějakou v kapse. Ono vloupání provedl onen údajně vydíraný L. Jeden jeho známý prý slyšel, že se po městě povídá, že to udělali spolu, a tak když se toho 21. června potkali, chtěl, aby svědkovi řekl, jak to bylo. Ten začal vyprávět, ale nikdo ho nenutil, natož pak hrozbou pistolí.

Důkazy

Zmíněný pěstitel H., zpočátku také obžalovaný, popsal, že za ním Thibault přišel s přítelkyní říci mu, že s vloupáním nemají nic společného, že to udělal L., a nabídli mu 20 000, když obvinění stáhne. Rozvedl, že někdy v roce 2013 zasadili s obžalovaným Janem F. (42) pár rostlin konopí, o které se pak staral sám, ale kumpán ze zpracované úrody vyžadoval podíl. Při zmíněném vloupání mu byly odcizeny zbylá sušina, nové rostliny, část zařízení a peníze.

František L. podrobně popsal, jak dostával od Thibaulta marihuanu, i jak se hlavně pro ni spolu vloupali do domu H. Posléze vylíčil zmíněné napadení a vynucené přiznání.

Soud vyslechl řadu svědků a uzavřel, že má žalované skutky za prokázané. Za zásadní usvědčující důkaz označil výpověď nejprve spoluobžalovaného, pak svědka Františka L., jehož věrohodnost nic nesnižuje – zmíněné vloupání doznal a s policií spolupracoval. Nevěrohodným je naopak svědek onoho vydírání s pistolí, který své výpovědi několikrát změnil. Kromě jiného byl loni odsouzen ve Freyungu za drogy. Z distribuce drog usvědčují Thibaulta G. i další svědkové.

K (ne)věrohodnosti Thibaulta G. soud připomněl z rejstříku trestů ČR i Francie, že je mnohonásobně trestaným recidivistou. V nyní projednávané věci ho zatěžují výpovědi více svědků. Nic mu nepolehčuje, skutky nedoznává. Uložil mu za ně a za sbíhající se krádeže podle trestního příkazu ze září 2014 souhrnných tři a půl roku do věznice s ostrahou.

Obžalovaný se odvolal – a zmizel z republiky. Řízení s ním tedy pokračovalo jako proti uprchlému. Policie sdělila, že se v místě bydliště nezdržuje, zaměstnavatel s ním ukončil v listopadu pracovní poměr, od bývalé přítelkyně se odstěhoval a ta prý o něm neví.

Nepřišel ani k pondělnímu veřejnému zasedání krajského soudu. Jeho obhájce mínil, že obžaloba stojí na výpovědi jediného svědka, Františka L., která prý není v souladu s dalšími důkazy. „Přeměna" tohoto obžalovaného ve svědka zastavením jeho trestního stíhání tzv. pro neúčelnost vzhledem k tomu, že mu v jiné věci, onoho vloupání, hrozí podstatně vyšší trest, podle obhájce jako by naznačovala výhodnost jeho výpovědi v novém postavení v neprospěch jeho klienta. Obhájce namítal i zastavení stíhání majitele vykradené pěstírny odůvodněné jeho doznáním a menší závažností spáchaného skutku. Ve svědectvích dalších slyšených osob jsou rozpory. Pochybností je celá řada, věc by měla být vrácena soudu prvního stupně, nebo Thibault G. měl být obžaloby zproštěn, uzavřel obhájce.

Krajský soud ale po poradě odvolání zamítl. Okresní soud se podle něj dokazování velmi poctivě věnoval včetně vážení věrohodnosti slyšených osob a došel ke správným závěrům, uzavřel předseda senátu.
Proti rozsudku není řádných opravných prostředků.