Na hraničním přechodu Strážný si pracovníci mobilního dohledu ke kontrole vytipovali a zastavili dodávkové vozidlo české imatrikulace. "Po otevření nákladového prostoru zjistili, že řidič převáží volně ložené maso a masné výrobky bez jakéhokoli označení. Řidič rovněž nepředložil platné průvodní doklady k přepravovanému zboží," shrnul mluvčí jihočeských celníků Radek Kréda.

Smutný konec pátrání. Tělo muže nalezli potapěči na Orlíku pod Žďákovským mostem.
Smutný konec pátrání. Tělo muže nalezli potapěči na Orlíku pod Žďákovským mostem

Na místo přizvaní inspektoři krajské veterinární správy šetřením zjistili v nákladovém prostoru vozidla volně ložené telecí maso, celá kuřata, masové koule z vepřového masa, sekanou z vepřového masa, plněná střeva a krev v plastových krabičkách o celkové hmotnosti 174 kilogramů. "Jelikož maso, masné výrobky a polotovary neměly žádné označení a řidič nepředložil platné průvodní doklady, rozhodli pracovníci veterinární správy o zajištění potravin. Inspektoři dále zjistili, že řidič pro přepravu těchto výrobků nemá potřebnou registraci u krajské veterinární správy," shrnul porušení.

Na základě zjištěného pracovníci veterinární správy potraviny znehodnotili modrou barvou a rozhodli o jejich následné likvidaci v kafilérii. "Díky jihočeským celníkům se tak masné výrobky neznámého původu nedostaly do prodeje konečným spotřebitelům," uzavřel poručík Kréda.

Porušení zákonů v souvislosti s nevhodnou přepravou potravin
– zák. č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- § 10 odst. 1, písm. c) – na trh je zakázáno uvádět potraviny neznámého původu (pokuta až do výše 50 mil. Kč)
- § 3 odst. 1, písm. r) – povinnost přepravce zabezpečit, aby ve všech fázích distribuce byl k dispozici doklad o původu zboží (pokuta až do výše 3 mil. Kč)
– zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
- § 22 odst. 1, písm. a) – osoby, které zacházejí se živočišnými produkty jsou povinny požádat krajskou veterinární správu o schválení a registraci (pokuta až do výše 50.000 Kč)