Už více než 60 milionů korun původně určených na likvidaci povodňových škod si podle policie nechal pro svou potřebu šedesátiletý předseda představenstva českokrumlovské potravinářské firmy. Nejnověji ho jihočeští kriminalisté stíhají za dotační podvod, při němž se měl muž z Českokrumlovska obohatit o 20 milionů korun.

Muž zřejmě využil situace po povodních v roce 2002, kdy firmě, v jejímž čele stál, záplavy zničily budovy i další věci nezbytné k podnikání.

Jak včera uvedl policejní mluvčí Milan Bajcura, manažer v úmyslu získat pro sebe majetkový prospěch požádal v roce 2003 o poskytnutí státní pomoci od Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky na obnovení majetku subjektů provozujících energetické liniové stavby.

„Na ministerstvu přitom doložil čestné prohlášení, v němž uvedl, že neobdržel jiné finanční zdroje na obnovení škod po povodních v roce 2002. Kriminalisté ale zjistili, že dotace na stejné účely dostal v předchozích letech i z jiného ministerstva a od pojišťovny,“ vysvětlil Milan Bajcura.

Získané peníze muž ze speciálního bezhotovostního účtu převedl na svůj účet a z něj pak peníze vybíral v hotovosti.

„Svým podvodným jednáním tak muž státnímu orgánu způsobil škodu přesahující dvacet milionů korun,“ vyčíslil policejní mluvčí.

Už vloni policisté zjistili, že stejný manažer údajně získal obdobným způsobem dalších 43 milionů korun. Mluvčí policie Lenka Holická vloni v březnu informovala, že krátce po povodních muž zažádal o možnost čerpat státní peníze formou povodňových dotací poskytovaných Ministerstvem zemědělství. Manažer pro firmu dostal více než 52 milionů korun. Byly výhradně určeny na rekonstrukci a koupi věcí potřebných pro chod firmy a jejího uvedení zpět do plného provozu.

Že peníze nevyužil k jinému účelu, pak měl manažer ministerstvu doložit. To udělal, jenže kriminalisté odhalili, že faktury, které obviněný předkládal, nejsou až tak čisté.

„Muž totiž doložil faktury, na kterých byla uvedena stavební firma, jež měla provést jisté práce. Na ty však neměla techniku ani zaměstnance. A hlavně práce, které byly na fakturách uvedeny, společnost ani neposkytovala,“ vysvětlila Lenka Holická. Doplnila, že na rekonstrukci budov zničených povodněmi a koupi nových věcí obviněný z celkové sumy 52 milionů korun použil asi 10 milionů, zbytek si nechal pro sebe. Pro spáchání dotačního podvodu kriminalisté muže stíhají na svobodě.