Tomáš začal pracovat na uměleckou smlouvu i v nahrávacím studiu jako produkční a dramaturg. Podle svých slov pro tuto společnost uzavíral mimo jiné exkluzivní smlouvy s interprety, ale také jako výkonný hudebník nahrál „bez finančního ohodnocení" asi 20 kompletů CD a DVD, většinou ve prospěch jiných kapel.
V únoru 2014 Tomáš šéfovi řekl, že potřebuje „na chviličku" půjčit peníze na zálohu na pořízení domu, než je dostane od otce. Ten poté poukázal na schovatelský účet z prostředků svých společností celkem milion korun. Nebyly zajištěny smlouvou ani směnkou, protože prý byl přesvědčen, že kamarád potřebuje rychlou pomoc. Z těchto peněz pan Tomáš následně nechal 670 000 převést na účet své matky. Ze zbytku byla zaplacena smluvní pokuta za nedodržení kupní smlouvy na onu nemovitost. Půjčku Tomáš věřiteli nikdy nesplatil.

Odměna nebo dar

Tomáš u Okresního soudu v Č. Budějovicích tvrdil, že o onom milionu šéf vždycky mluvil jako o odměně za vykonanou práci – nikdy neříkal, že má jít o půjčku. Obviněný to vnímal jako motivační částku k budoucí spolupráci a nikdy prý nesliboval, že peníze vrátí. Částku z úschovy nechal poslat matce, protože ji považoval za svou a tehdy neměl vlastní účet. Peníze použil na zajištění bydlení a podnikání v pohostinství. Výzva k jejich vrácení ho prý zaskočila. Požadoval je za odstupné pro sebe a pro manželku.
Poškozený vypověděl, že měl nějaké volné prostředky v bance, tak je obviněnému půjčil, přičemž prý bylo od počátku jasné, že je to půjčka. Měli velmi dobré vztahy, za jeho manželku předtím zaplatil exekuci 155 000 Kč. Z půjčky chtěl poté vrátit jen část, když věděl, že 330 000 už dlužník nemá. Ten mu řekl, že peníze považuje za odstupné.
Soud slyšel řadu svědků, také manželku obviněného, která tvrdila, že šéf se manželovi jednoho dne ozval, řekl, že je u něho v práci už dlouho a že věří, že to tak bude fungovat i dál, a že jim peníze na ten dům prostě dá. Bavili se o tom víckrát a nikdy prý nezaznělo, že je to půjčka. Manželka poškozeného, která s touto transakcí nesouhlasila, naopak uvedla, že manžel o tom milionu vždycky mluvil jako o půjčce, kterou prý Tomáš určitě vrátí. Jako půjčka byly peníze ve firmě zaúčtovány. Dlužník poté přestal být kontaktní, nechodil do práce, neozýval se.
Prodávající oné nemovitosti vypověděl, že mu Tomáš tvrdil, že na doplatek dostane z termínovaného vkladu od otce. Z listinných důkazů soud mj. konstatoval řadu exekucí na majetek obviněného – celkem na více než 530 000 korun.
Okresní soud v Č. Budějovicích obhajobě obviněného, že šlo o dar, neuvěřil. Podle něj peníze na poškozeném vylákal tvrzením nepravdivých skutečností o očekávání prostředků od otce. Muselo mu být jasné, že kdyby údajnou nemovitost získal, stala by se ihned předmětem exekucí a nebylo reálné, aby v ní získali kýžené zázemí. Obviněný neměl žádnou legální možnost zaplatit doplatek na dům ve výši dva miliony, jakkoliv prý předpokládal, že mu na něj šéf půjčí. To musel vědět, už když ho o půjčku žádal. K neexistenci písemné smlouvy o půjčení peněz soud uzavřel, že poškozený v takových případech důvěřoval slovním ujištěním, že peníze budou vráceny – tím spíš v kontextu jeho více než přátelského vztahu k rodině obviněného.
Tím Tomáš podle soudu spáchal podvod se způsobením značné škody. Za to mu senát uložil tři roky podmíněně na tři léta a povinnost nahradit společnostem jednatele škodu.

Dál spolupracují?

Obžalovaný se odvolal, k veřejnému zasedání krajského soudu se ale omluvil pro nemoc. Zaslal jen prohlášení, v němž opakuje, že problém způsobila souhra okolností, a ujistil znovu, že peníze mu poškozený daroval, ne půjčil – sám jim prý nabídl pomoc, i s doplacením koupě oné nemovitosti. Uvedl, že s ním dál v televizi spolupracuje.
Jeho obhájce poté navrhl doplnit dokazování opakovaným výslechem poškozeného k objasnění současných vztahů, v nichž zjevně došlo k nějakému posunu. K věci zopakoval, že kdyby šlo o půjčku, pak by na ni měl tento věřitel smlouvu podle občanského zákoníku jako na všechny jiné, které poskytoval, se lhůtou splatnosti a dalšími náležitostmi. Podle něho jde o soukromoprávní vztah. Navrhl Tomáše obžaloby zprostit.
Podle intervenujícího státního zástupce říká, že šlo o dar, jen obžalovaný, nepotvrzují to žádné důkazy. Jednoznačně šlo o půjčku. K tomu, zda byla vylákána v podvodném úmyslu, či nikoliv, připomněl z obžaloby výslech rodičů obviněného, že nikdy nevlastnili nemovitosti a nemají ani termínované vklady či cenné papíry. Vinu pana Tomáše měl za prokázanou, uložený trest za přijatelný.
Krajský soud doplňující výslech poškozeného zamítl jako nadbytečný – současné vztahy zúčastněných jsou pro věc irelevantní, v ní se dokazuje poměr v roce 2014. Odvolání poté zamítl. Okresní soud podle něj v bezchybném řízení důvodně vyšel z výpovědi poškozeného. K okolnostem odvolací instance připomněla z výpovědi majitele předmětné nemovitosti, že se ho poškozený dotazoval, zda bude uplatňovat sankci z odstoupení od smlouvy. „To by neměl důvod zjišťovat, kdyby šlo o dar," řekl předseda senátu. Zmínil dále výši odměn, které poškozený obžalovanému za práci poskytoval, a která rozhodně nekoresponduje s tím, že by mu najednou daroval tak vysokou částku. K věrohodnosti obviněného pak soud poznamenal, že řada exekučních příkazů na něho vedených potvrzuje jeho tendenci žít z cizího…
Proti rozhodnutí není řádných opravných prostředků.