Krátce po třetí hodině odpolední se za ní vydali policisté. Ve sklepě byly tři granáty, tři cvičné náboje větší ráže a jeden kilogram pěchotní munice. Policisté po prohlídce místa i nálezu a zajištění prostoru povolali policejního pyrotechnika. Ten munici převzal, aby zajistil její bezpečnou likvidaci.

Nikdo neutrpěl zranění, nevznikla žádná škoda.

"Připomínáme, že nález jakéhokoliv předmětu, který by byť jen připomínal vojenskou munici, je nutné neprodleně oznámit policii ČR," apeluje na lidi všeho věku policejní mluvčí Lenka Pokorná. "S nálezem nikterak nemanipulujte, pouze zajistěte místo kolem nálezu proti nežádoucímu vstupu dalších osob. Nikdy nemůžete vědět, v jakém stavu se munice nachází a zda nemůže dojít k její iniciaci."