„Ve škole je dynamit na masopust vihodim školu do povětří,“ hlásal mail.

Výhrůžku není možné přejít, proto se tím nyní zabývají policisté.