Velkým trendem současnosti je podle šéfa jihočeské cizinecké policie Jiřího Stuchlého zaměstnávání cizinců bez patřičného pracovního povolení. A to pak následně zaměstnává i policisty, kteří provádí kontroly v provozech, na stavbách, ale i na menších provozovnách.Chodí všude tam, kde se nezákonně pracující cizinci, nejčastěji Ukrajinci a Moldavané pohybují. Také kvůli složitostem, které vyřizování pracovních povolení provázejí, využívají cizinci služeb agentur a pseudoagentur. Některé z nich ale nepostupují podle zákona. To někteří cizinci vědí a na padělání dokladů spolupracují, jsou ale i případy, kdy o tom cizinci hledající u nás práci ani nevědí.Pokud jim na nesrovnalosti v dokladech ale cizinecká policie přijde, musí opustit Českou republiku. „Nejčastěji dostanou rozhodnutí o vyhoštění a sdělíme jim dobu, na jak dlouho mají zakázaný pobyt. To bývá nejčastěji od 6 měsíců do 1 roku. Pokud lhůtu nedodrží a vrátí se, pak už se jedná o trestný čin, protože maří úřední rozhodnutí,“ vysvětlil Jiří Stuchlý. Prakticky probíhá vyhoštění nejčastěji letecky. S problémem nelegálního zaměstnávání úzce souvisí i zneužívání padělaných dokladů. „Ve velkém zjišťujeme padělky dokladů z Rumunska, ale objevují se i bulharské doklady a litevské. Cizinci se vydávají za občany Evropské unie a nepotřebují pro práci pak další povolení,“ vysvětluje šéf cizinecké policie. Padělané doklady běžný člověk nepozná, předkládají tyto doklady zaměstnavatelům, kteří jim věří a nebo o jejich nepravosti ani vědět nechtějí a někdy se na padělání i účastní.