Pravděpodobně od léta 2008 nejméně do 22. dubna 2013 v obci na Budějovicku při návštěvách syna a jeho rodiny a na své chalupě nejméně jedenkrát měsíčně, kdy mu byla nezletilá vnučka jako otcovskému dědečkovi svými rodiči svěřena do jeho péče, tuto opakovaně vysvlékal, osahával a přes její slovní odpor a pláč na ní prováděl orální sexuální praktiky.
Krajský soud k odvolání státního zástupce mu trest zpřísnil na tři roky podmíněně na čtyři léta a odvolání obviněného zamítl. Ten podal dovolání k Nejvyššímu soudu ČR (NS).

Očernili ho?

Tvrdí, že ničeho takového se na vnučce nedopustil. Uvedl, že byl odsouzen na základě výpovědi poškozené, posudku znalců a výpovědí svědků, z nichž ale podle něho žádný nepotvrdil výpověď oné dívky. Soudy hodnotily důkazy jednostranně. Vyzdvihuje z posudku sexuologa, že jím užívaná farmaka potlačují projevy sexuálního pudu a je velice nepravděpodobné, že by se dopustil uvedeného trestného činu. Popisuje, že se léčil s rakovinou, podstoupil kastraci, v roce 2009 utrpěl po pádu ve vaně zlomeniny hrudních obratlů a jeho pohyblivost byla minimální. Je podle něho zcela nemožné, aby poškozenou sexuálně zneužíval v období, kdy byl připoután na lůžku. Nejbližší příbuzní poškozené včetně její babičky nepotvrdili, že by si všimli jeho nestandardního chování k vnučce. Svědci ze strany poškozené podle něho vycházeli pouze z informací, které jim sdělila sama dívka. Snaží se i cestou mimořádných opravných prostředků bránit svou čest a morální integritu.
NS především shledal, že shodnými námitkami obviněného se již zabýval krajský soud a přesvědčivě se s nimi vypořádal. Dovolatel usiluje o změnu skutkových zjištění ve svůj prospěch, přičemž nesouhlasí se závěry soudů, které na základě provedeného dokazování shledaly jeho obhajobu za zcela vyvrácenou a své úvahy precizně odůvodnily.
Velice pečlivě a zodpovědně přistupovaly k posouzení věrohodnosti poškozené. Shledaly její výpovědi o sexuálních útocích dědečka od počátku trestního řízení v podstatě konzistentní, bez rozporů. Je podporována výpovědí spolužaček, kterým se v průběhu let postupně svěřovala dávno před zahájením šetření věci. To podle soudu již samo o sobě vylučuje možnost pozdějšího nepravdivého obvinění s cílem snad potrestat obviněného za to, že jí hlídá a kontroluje, s kým se stýká.
Výpovď poškozené potvrzuje i její matka, která nemá informace jen zprostředkovaně, jak se domnívá obžalovaný, ale byla též svědkem několika jeho nevhodných telefonátů s poškozenou se sexuální tématikou. Věrohodnost poškozené vyplývá rovněž ze závěrů posudku znalkyně. Zcela v souladu se závěry znalců dospěly k závěru, že vysoký věk a zdravotní problémy obžalovaného nevylučují spáchání uvedeného trestného činu, jak se snaží namítat.

Soudy se podle NS nedopustily žádné deformace důkazů, ani jinak nevybočily z rámce jejich volného hodnocení, a své úvahy jasně, srozumitelně a především logicky vysvětlily. To, že obviněný nesouhlasí se skutkovými zjištěními soudů, že se neztotožňuje se způsobem, jímž soudy hodnotily důkazy, není dovolacím důvodem, uzavřel NS a dovolání obžalovaného odmítl..