VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Posttraumatické poruše šla oběť naproti

České Budějovice – Ze zločinu ublížení na zdraví se způsobením těžké újmy z nedbalosti byl žalován pan Jiří (41). Nejméně od listopadu 2009 do loňského dubna na statku v obci na Strakonicku měl nepravidelně a v přesně nezjištěném počtu případů po předchozích hádkách, které vyvolal,  bezdůvodně napadat svou tehdejší přítelkyni Evu (45), která sem za ním dojížděla. Ponižoval ji, urážel, strhl ji za vlasy, udeřil dlaní do ucha, mačkal jí krk, kroutil ruce, vláčel ji za kotník po zádech, způsobil jí podvrtnutí krční páteře. Kromě toho Okresní soud ve Strakonicích letos uzavřel, že u poškozené v přímé souvislosti s jeho jednáním vznikla nejpozději loni v dubnu posttraumatická stresová porucha (PSP), a ta je klasifikována jako těžká újma na zdraví.

17.12.2013
SDÍLEJ:

Ilustrační foto:Foto: Deník/Jan Jelínek

Za to soud panu Jiřímu uložil tři roky s výkonem podmíněně odloženým na tři léta. S požadavkem na náhradu škody v celkové výši téměř jeden milion korun bolestného, ztížení společenského uplatnění a ušlého zisku v době pracovní neschopnosti odkázal paní Evu na občanskoprávní řízení – neměl jej za náležitě doložený.

Obviněný byl původně žalován pro zločin týrání osoby žijící ve společném obydlí. ale soud konstatoval, že v této věci nešlo o společné obydlí, z něhož by poškozená nemohla o své vůli odcházet. Nešlo ani o soustavně opakované zlé nakládání vyznačující se vyšším stupně hrubosti, ale o epizodické ataky, jak řekl znalec psycholog.

Byl obětí?

Pan Jiří skutek popřel, prý se naopak on cítil být poškozenou týraný a vydíraný ve snaze ho ovládat. Ponižovala ho, ale zároveň na něho chorobně žárlila. Neustále ho kontrolovala.

Navštěvovala ho na statku od léta 2009 vždy na pár dnů, ale odmítala v něm trvale bydlet a zbavit se bytů v Německu a v Budějovicích, jak jí radil. Nikdy neměli společné finance. Nikdy ji neurážel, neponižoval. Facku jí dal poté, kdy mu zastoupila cestu. Osprchoval ji dvakrát nebo třikrát proto, že si přečetl o vhodnosti takového postupu na poruchu chování. Nikdy ji nesrazil a nelomcoval s ní. Zranění z dubna si prý způsobila sama, aby ho mohla obvinit. Jeho přítelkyně nemusela na statku nic dělat, nebránil jí v kontaktu se známými, kdykoliv mohla odcházet, nijak jí nebránil jezdit za prací do Německa ani jinam, měla vlastní auto, notebook, mobily.

Paní Eva vztah popisovala jinak, s narůstajícími spory ze strany obviněného, do kterého prý byla hodně zamilovaná. Opakovaně vyvolával hádky, popsala jeho fyzické ataky.  Odešla až po posledním napadení.

Soud slyšel i řadu svědků, rodinných příslušníků či známých obou aktérů, policistu, který na žádost evidentně rozrušené poškozené asistoval  u jejího odjezdu ze statku loni 23. dubna.  Senát konstatoval lékařské zprávy o ošetřeních paní Evy, jejíž zadokumentovaná zranění pak ještě posoudil znalec soudní lékař. Znalec psychiatr uzavřel, že poškozená s určitostí trpěla minimálně od loňského února posttraumatickou stresovou poruchou. Podle něj souvisí s prožitkem stresů při interakcích s obviněným, s jehož jednáním je podle něho porucha v přímé souvislosti. Znalec psycholog nezjistil u paní Evy žádný motiv mstivosti vůči obviněnému ani snahu úmyslně klamat. Zjišťované následky interpretoval jako důsledek prožitého stresu ze soužití s obžalovaným.

Okresní soud měl jednání pana Jiřího a jeho následky na poškozenou včetně posttraumatické stresové poruchy za prokázané a rozhodl, jak uvádíme výše.

Odvolali se obžalovaný i poškozená.

Krajský soud doplnil dokazování novým slyšením znalce psychiatra. Chtěl slyšet, proč se PSP u poškozené projevila až loni v dubnu, když jí soužití s obviněným tak dlouho muselo být nepříjemné, a znalec vysvětlil, že symptomy poruchy se mohly u ní vyskytovat už dříve – nevzniká ze dne na den, její struktura se postupně navyšuje, skládá a do komplexního obrazu u paní Evy vygradovala do klinického kompletu až loni. K dotazům obhájkyně popisoval projevy této poruchy od pocitů úzkosti, poruch spánku, reminiscencí stresujících událostí k sebepodceňování, nenáladě atd. Nejčastěji k poruše dochází při soužitích s alkoholikem, jehož se žena marně snaží po dlouhou dobu „napravit", při soužití s „dominátorem", verbálním i fyzickým agresorem. K frustraci vede obecně soužití, v němž si žena od partnera něco slibuje, něco od něho očekává a nedostává se jí to: třeba bezpečí, spolehlivost a podobně. Důsledky stresu z toho jsou závislé také na typu osobnosti poškozené, její psychické odolnosti.

Na otázku obhajoby, jakým že jednáním způsobil této poškozené poruchu tento obžalovaný, znalec prohlásil, že on přece u žádného jednání nebyl, on jenom potvrzuje stav, který u poškozené zjistil ve vztahu k tomu, z čeho jen pan Jiří viněn a jak mu jeho jednání paní Eva popsala v cíleném tří-až čtyřhodinovém rozhovoru, který s ní vedl podle svých dosavadních znalostí a s klinickou zkušeností. Posuzoval její vnímání, to, jak situace prožívala. „Posttraumatická stresová porucha je subjektivní produkt, tu neukáže žádný rentgen či CT," řekl. K dotazům obhájkyně řekl, že dosud posuzoval odhadem na 300 pacientů s PSP. Obhajoba dál chtěla vědět konkrétně, jakým jednáním a kdy obžalovaný tuto poruchu u poškozené vyvolal, ale znalec shrnul, že verbálním a fyzickým násilím. „Kdyby jich nebylo, nevznikla by její porucha. musela prožívat stres," řekl.

Na připomínku, že tato poškozená nebyla vázána na „škůdce" existenčně, nežila s tím ve společném obydlí, ale „dojížděla si po delší období pro dávky stresu", znalec připustil, že šlo o ambivalentní vztah „proti zdravému rozumu", a kvantifikoval, že takto by reagovalo asi méně než polovina obdobně intelektuálně vybavených žen s obdobnými životními a sociálními zkušenostmi.

Nabroušená obhájkyně

Odvolání se závěrečnou řečí četla obhájkyně 47 minut – prý aby se o „nespravedlivém procesu" s jejím klientem, o dnešním „virtuálním světě souzení", dozvěděla i veřejnost, aby se věc „nezametla pod koberec a jelo se dál". Drtivě odsoudila „jakási" skutková (ne)zjištění nalézacího soudu prý vytrhaná z kontextu v neprospěch jejího mandanta. Okresní soud se podle ní nezabýval věrohodností údajné poškozené, výpovědí obžalovaného, znaleckým posudkem soudního lékaře k tvrzeným zraněním paní Evy ani posudkem znalce psychologa. Obhajoba má prý velmi výrazné pochybnosti, zda lze PSP zjistit na základě několikahodinového rozhovoru, během něhož nelze poznat, zda osoba reflektuje skutečné  prožitky, nebo zda znaky poruchy vyčetla  z internetu. Trestní oznámení podané poškozenou označila za zdrcující  prostředek pomsty, bezpečnější k dosažení účelu, než kdyby tvrdila třeba znásilnění. Soud se prý nevypořádal s obhajobou, s nelogičnostmi tvrzení poškozené atd., proces vedený s panem Jiřím prý nebyl řádný a spravedlivý. Navrhla vrátit věc „komplikovaného tříletého soužití dvou svéprávných osob" soudu prvního stupně s tím, aby opatřil nový znalecký posudek psychiatrický, nejlépe z Prahy, a uzavřela: „Volám o pomoc, vraťme se k normálnímu souzení…"

Poškozená v písemném vyjádření obsáhle opakovala údajná příkoří, jimž ji obviněný vystavoval, a znělo to až hrůzostrašně, až „monyovsky". Neodešla prý od něho dřív proto, že věřila, že se polepší, chtěla mu dát šanci, nelámat nad ním hůl. Zdůrazňovala, že má trvalé následky po zraněních krční páteře a ucha, že má z obviněného stále permanentní strach atd.

Intervenující státní zástupce měl zato, že podvrtnutí páteře a PSP byly dostatečně prokázány.

Pan Jiří v dlouhé závěrečné řeči prohlásil, že je zdrcen tím, co je proti němu vznášeno. Tvrzení o jejich soužití jsou podle něho katastroficky, nepravdivě, lživě nafukována a dramatizována.  Cítí se absolutně nevinen, jako oběť zinscenovaného nařčení z čehosi, co se nestalo, které si poškozená vymýšlí, aby ho poškodila. Popisuje ho jako brutálního násilníka, a přesto s ním intimně žila a vracela se k němu. „Ke vztahu nelze nikoho nutit," řekl a opakoval, jak paní Eva, svéprávný člověk s přáteli, kontakty, maily,  mohla kdykoliv od něho odejít.

Krajský soud po poradě rozsudek první instance zrušil. Pana Jiřího uznal vinným přečinem úmyslného ublížení na zdraví skutkem z 8. dubna, kdy poškozené způsobil při napadení podvrtnutí krční páteře. Uložil mu trest odnětí svobody na jeden rok s výkonem podmíněně odloženým na zkušební dobu dvou let. Podle svých sil má nahradit způsobenou škodu. Tu senát vyčíslil na 1200 korun. Se zbytkem uplatněného nároku paní Evu odkázal na občanskoprávní řízení.

Předseda senátu v odůvodnění dost ostře odmítl kritiku obhajoby vůči okresnímu soudu – odvolací instance neshledala v jeho postupu žádnou nezákonnost. Obhajoba se podle něj svými tvrzeními pustila na tenký led, stylizovala se do role jakéhosi supervizora zákonnosti, tvrdě pranýřujícího každého, kdo se odchýlí od jejího právního názoru. Napadený rozsudek je skutečně nepřehledný, ale základní informace o události obsahuje, a s jeho hodnotícími úvahami se krajský soud v podstatě ztotožňuje. Nalézací soud důvodně uvěřil jádru informací poškozené o utrpěném příkoří a její věrohodnost potvrzuje i posudek psychologa a zprávy o jejích zraněních.

Posttraumatická stresová porucha u ní vznikla navazujícími a gradujícími událostmi, dlouhodobým tlakem ze strany obžalovaného. Na jejím vzniku se ale podílela i ona, když si za ním „jezdila pro další dávky stresu" – nebyla na něho existenčně odkázána, byla soběstačná, nezávislá, mohla kdykoliv odejít, řekl předseda senátu. Ani citová angažovanost ke škůdci nevyřadila její vůli a svobodu rozhodování.  Pokud se vracela, obviněný nemohl vědět, že jeho jednání má takové následky, proto nelze uzavírat, že je zavinil.

Proto soud uznal pana Jiřího vinným jen „prostým" ublížením na zdraví oním jediným dílčím útokem s podvrtnutím krční páteře s následky zvýrazněným dalším napadením 23. dubna a  trest výrazně zmírnil. Proti rozsudku není řádných opravných prostředků.

Autor: Vladimír Majer

17.12.2013 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Výroba - Ostatní strojírenští technici Pracovník kontroly 22 000 Kč Ostatní strojírenští technici Pracovník kontroly jakosti. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Pracovník kontroly jakosti - vzdělání vyučení technického směru. Pracoviště Kaplice. Prac. poměr na dobu neurčitou, prac. úvazek plný, prac. doba dvousměnná. Nástup ihned. Mzda 22.000,-- Kč hrubého, dle předešlé praxe. Požadujeme: znalost čtení výkresové dokumentace, znalost práce s měřidly, základní znalost práce s PC, řidičské oprávnění sk. B, znalost německého jazyka na komunikativní úrovni - výhodou. Náplň práce: Provádění vstupní a výstupní kontroly výrobků, identifikace neshodných kusů. Měření rozměrů výrobků - uvolňování výroby. Provádění vizuální kontroly výrobků. Po zapracování možné navýšení mzdy. Příspěvek na dopravu a stravné, 5 týdnů dovolené, 13. plat, věrnostní prémie, odměna za doporučení nového zaměstnance 10 000,--, zajištění kvalifikačního růstu. Kontakt: volejte od 7:00 do 13:00 h na tel. 380 301 631 p. Markéta Biason, biason@gma.cz.. Pracoviště: Gma stanztechnik kaplice spol. s r.o., Pohorská, č.p. 181, 382 41 Kaplice 1. Informace: Markéta Biason, +420 380 301 631. Obchod - Obchod Prodavač, prodejce 17 000 Kč Prodavači ostatního zboží v prodejnách Prodavač/ka. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Prodavač/ka - vzdělání střední odborné s výučním listem i vyšší. Pracoviště Český Krumlov. Pracovní poměr na dobu neurčitou, prac. úvazek plný nebo zkrácený, nástup ihned, prac. doba jednosměnná. Mzda od 17.000,-- Kč hrubého. Výhodou alespoň částečná znalost sortimentu topenářského a vodoinstalačního. Zaměstnanecké výhody: příspěvek na stravování, prémie. Otevírací doba: po - pá od 7:00 hod. - 17:00 hod., so od 8:00 hod. - 12:00 hod., všechny svátky a neděle zavřeno. Vhodné i pro absolventy. Kontakt: Stárek Pavel, e-mail: starek@techmat.cz.. Pracoviště: Techmat a.s., Tovární, č.p. 132, 381 01 Český Krumlov 1. Informace: Pavel Stárek, . Výroba - Výroba Obsluha strojů 18 000 Kč Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva Operátor výroby (manipulační dělník ve výrobě). Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 19500 kč. Volných pracovních míst: 70. Poznámka: Operátor výroby (manipulační dělník ve výrobě) - vzdělání základní, nižší střední odborné, i vyšší. Pracoviště Český Krumlov. Prac. poměr na dobu neurčitou, prac. úvazek plný, prac. doba třísměnná. Nástup ihned. Mzda 18.000,-- - 19.500,-- Kč hrubého. Požadujeme: smysl pro týmovou práci a dobrý zdravotní stav. Zaměstnanecké výhody: náborový příspěvek 20.000,-- Kč po úspěšném absolvování zkušební doby, 13. plat a 14. plat, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění, podniková doprava z Větřní a Českého Krumlova, dotované stravování, pravidelné odborné vzdělávání, bohatý bonusový program, kafeterie, zázemí stabilní a perspektivní společnosti. Kontakt: volejte od 9:00 do 15:00 h 380 708 129, 800 050 220 p. Šárka Šandová, sarka.sandova@schwancosmetics.cz, osobně na adrese: Schwan Cosmetics CR, s.r.o., Průmyslová č.p. 176, Domoradice, 381 01 Český Krumlov - denně od 9:00 do 15:00h.. Pracoviště: Schwan cosmetics cr, s.r.o., Průmyslová, č.p. 176, 381 01 Český Krumlov 1. Informace: Šárka Šandová, +420 380 708 129. Výroba - Výroba Strojírenští kovodělníci 13 500 Kč Strojírenští kovodělníci Strojírenští kovodělníci. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Strojírenští kovodělníci - vzdělání základní. Pracoviště Zdíky. Pracovní poměr na dobu určitou, prac. úvazek plný, nástup od 1.11.2018, prac. doba třísměnná. Mzda od 13.500,-- Kč hrubého. Kontakt: Goretkiová Alla, tel.: 774 560 145.. Pracoviště: St arkada s.r.o. - pracoviště, 382 41 Kaplice 1. Informace: Alla Goretkiová, +420 774 560 145.

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

„V Pelhřimově si nesmíme dovolit žádné podcenění!“ burcuje krumlovský kouč Kamil Šťastný před nedělní premiérou medvědů.

Šťastný: Tým je téměř stejný, opět chceme hrát nahoře

Výhru krumlovského Slavoje nad Hlubokou pečetil přesnou hlavičkou Martin Dudák (vpravo).

V sobotu po poledni na derby v Horní Plané a Dolním Dvořišti

Kmen stromu udeřil muže do zad

Jindřichův Hradec - Policejní komisař služby kriminální policie a vyšetřování z Hradce vypracoval 19. září usnesení o zahájení trestního stíhání podezřelého muže pro trestný čin těžké ublížení na zdraví z nedbalosti.

Kam o víkendu na Krumlovsku za sportem

Českokrumlovsko - Tipy z nabídky sportovních akcí, které se v sobotu 22. září a v neděli 23. září konají na Krumlovsku.

Čistý štít bez ztráty bodu drží už jen krumlovští starší žáci

Českokrumlovsko - V okresních fotbalových přeborech mládežnických kategorií se hrály zápasy čtvrtého kola a několik předehrávek pátého dějství.

Ministerstvo dopravy vybírá firmu pro dostavbu D4 k Písku

České Budějovice - Ve hře na realizaci 32 kilometrů dálnice je sedm uchazečů, vyberou se čtyři

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

https info

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT