Podle policejní mluvčí Hany Millerové mateřská škola oprávněně přijala v období leden až září 2019 na svůj bankovní účet dotaci v celkové výši přes 140 tisíc korun. Dotace byla čerpaná z 1. etapy rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy "Finanční zajištění překrývání pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol" .

Z té si podle Hany Millerové měla ředitelka úmyslně přisvojit část takto získaných finančních prostředků, a to přes 77 tisíc korun. "Ve mzdách za měsíce duben až červen 2019 si měla nechat postupně finanční částku vyplatit na svůj bankovní účet jako odpracované přesčasové hodiny, přičemž žádné takové hodiny nad rámec svého běžného úvazku patrně nevykonala. Svým jednáním měla způsobit mateřské škole na Jindřichohradecku škodu ve výši nejméně 77 tisíc korun," uvedla policejní mluvčí.

Policejní komisařka služby kriminální policie a vyšetřování z Jindřichova Hradce, z oddělení hospodářské kriminality 20. července vyhotovila usnesení o zahájení trestního stíhání podezřelé ženy pro přečin zpronevěra, které si podezřelá převzala 24. července.