Loni 24. října kolem 16.45 poblíž základní školy ve Velešíně se Václav Ottenschläger snažil zadržet muže (26), o němž věděl, že na něho byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu.

Při pronásledování mladíka marně vyzýval k zastavení. Poté v běhu po nerovném terénu hřiště varovně vystřelil sedmkrát do vzduchu. Přitom po zakopnutí zasáhl jednou střelou pronásledovaného, který právě přelézal drátěné oplocení směrem k silnici.

Způsobil mu průstřel hýždě a zároveň zranění šourku, tedy těžkou újmu na zdraví.

Okresní soud v Českém Krumlově mu za to uložil trest odnětí svobody na jeden rok podmíněně na dva roky.

Obžalovaný mínil, že zbraň použil v souladu se zákonem o obecní policii – vyhodnotil si prý prchajícího jako nebezpečného pachatele. Po neuposlechnutí výzev střílel do vzduchu, rozhodně ne na utíkajícího. Není mu zřejmé, jak prchajícího mohl zasáhnout.

Byl nebezpečný?

K závěru, že jde o nebezpečného pachatele, dospěl sám. Téhož dne se prý dozvěděl od kolegů z Kaplice, že v noci se ve Velešíně někdo vloupal do restaurace a pachatel měl být ozbrojen krátkou střelnou zbraní.

Popis mu ukazoval na hledaného. Když se mu muž schoval do křoví u školy, viděl pohyb jeho ruky k pasu. Mohl mít tedy i zbraň. Bál se, že ji může proti němu použít.

Poškozený řekl, že po výzvách k zastavení utíkal dál, protože nepředpokládal, že by strážník zbraň skutečně použil. Svědkové viděli strážníka střílejícího v běhu do vzduchu. Pak zakopl, ale vyrovnal to, a potom prý ještě jednou vystřelil.

Nezvládl to…

Okresní soud uzavřel, že obžalovaný neměl zbraň použít. Dotyčný je v místě znám pro krádeže, ale nikdy nebyl trestán za násilný čin. V žádném z osmi po něm vyhlášených pátrání od roku 2001 nebyl označen za nebezpečného pachatele.

Podle komentáře k zákonu o obecní policii si může strážník sám označit osobu za nebezpečného pachatele, ale jen v tom případě, že ji přistihl při závažném úmyslném trestném činu či krátce po něm, resp. jde o pachatele nadále ozbrojeného.

Tak tomu v tomto případě ale nebylo. Prchající zloděj rozhodně nebyl pachatelem, jehož je třeba stůj co stůj zadržet, řekl soud. Mohl být zadržen jindy, jako t v jiných případech jeho hledání. Soud uzavřel, že obviněný situaci dobře nezvládl. Uložil mu výchovný trest a nezakázal mu ani další činnost u městské policie.

Obviněný se odvolal. Krajský soud k jeho údajné informaci z kritického dne, že hledaný mohl být oním ozbrojeným zlodějem z restaurace, konstatoval policejní svodku k oné události. Popis pachatele vloupání či jeho ozbrojení zpráva nezmiňuje.

Ottenschläger uvedl, že tyto informace dostal od kolegů z policie při obědě. Později si k jejich potvrzení vyžádal kopii úředního záznamu o tomto zákroku a předložil jej soudu. Záznam popisuje zákrok hlídky na místě činu, kdy měl zadním oknem vyskočit maskovaný pachatel se zbraní v ruce.

Podle tvrzení zasahujícího policisty se zastavovaný pachatel předklonil, a když se narovnal, měl v ruce krátkou střelnou zbraň. Zaslechl i cvaknutí, ale rána nevyšla.

Popis osoby podle obžalovaného odpovídal hledanému, jehož zastavoval na hřišti.

Soud konstatoval, že na zmíněném úředním záznamu jsou číslo spisu, datum a pasáže třeba v rozsahu dvanácti řádek začerněny. K ověření této informace, ve věci podle odvolací instance nové, si soud vyžádal příslušný policejní spis.

Shledal, že originál záznamu o zmíněném zákroku hlídky obsahově odpovídá, byť má jinou úpravu.

Krajský soud poté po poradě odvolání Václava Ottenschlägera zamítl. Ani po doplnění informace o záznam svědčící závažnějšímu jednání při nočním vloupání do restaurace pachatelem, který mohl být ozbrojen, nemá soud zato, že by měl měnit závěry první instance.

Krajský soud se s nimi ztotožňuje. Strážník neměl proti muži, jehož chtěl zadržet, použít zbraň.

„Ani když nelze vyloučit, že mohl mít informace o nočním incidentu, kde se hlídka setkala s pachatelem, který mohl být ozbrojen,“ řekl předseda senátu.

K onomu úřednímu záznamu o zásahu hlídky u restaurace poukázal na to, že ukazuje na něco závažnějšího, snad na maskovaného pachatele mířícího na policistu, ale přitom se tato informace nedostala ani do tzv. policejní svodky.

„Nevylučujeme, že k takovému kontaktu došlo, ale nic nenaznačuje, že by tím pachatelem měl být právě poškozený,“ pokračoval předseda senátu.

„Konkrétně popsán nebyl, policie ho vytypovala jen jako jednu z řady podezřelých závadových osob. Obžalovaný těžko mohl mít určitější informaci, že jde právě o hledaného muže.“

Snažil se ho zadržet na základě příkazu k dodání do výkonu trestu. Muž nebyl označen policií za nebezpečného pachatele, nepřistihl ho při páchání trestného činu, ani ozbrojeného.

Jeho obhajoba, že měl na školním hřišti strach, že by mohl mít zbraň, je účelová, řekl soud. Je to i v rozporu s jeho počínáním, kdy v běhu za ním vystřílel celý zásobník a přesto šel k utíkajícímu už bez obav ze zastřelení, řekl předseda senátu.

Odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že strážník zákrok nezvládl. Použil donucovacích prostředků v rozporu se zákonem o obecní policii. Zákrok přehnal a způsobil při něm jinému těžkou újmu na zdraví.

„Trest mírně nad spodní hranicí sazby bez trestu vedlejšího, zákazu činnosti, odpovídá,“ uzavřel předseda senátu.

Rozsudek je tak pravomocný.