Připomeňme si, že David L. 13. září 2012 před osmou hodinou jako řidič Škody Octavie při jízdě po Novohradské náhle vybočil na chodník vpravo a srazil 81letého chodce, který na následky zranění zemřel. David L. tvrdil, že dostal prudké bolesti při akutním žlučníkovém záchvatu a ztratil vědomí.
Ve druhém případě 28. března 2013 před sedmou hodinou řídil autobus městské hromadné dopravy se 17 cestujícími z Dobré Vody. Místo aby na Senovážném náměstí zabočil doprava k zastávce, jel skoro rovně, poškodil semafor, projel parčíkem, v němž poškodil stromy a keře, přes parkoviště, kde náhodou nikdo nestál, přes chodník a narazil do jižní zdi pošty.

Náhlé mdloby

K této nehodě obviněný říká, že ten den žádné zdravotní potíže nepociťoval. Cítil se odpočatý. Snad jako zvláštnost naznačil, že na zastávce u nádraží si prý povšiml osob, které jindy vozil jinou linku do Mladého, a které v něm vyvolaly dojem, že jsou možnými svědky předcházející nehody na Novohradské. Rozrušilo ho to, pomyslel znovu na tehdy sraženého pána a celou událost, ale pokračoval v jízdě, která byla zcela normální. Na Senovážné vjel na zelenou – a víc si nepamatuje. Když se probral, viděl před sebou zeď a ptal se, kde je…
Obžaloba obžalovanému mimo jiné vytýká, že o své dispozici k náhlé ztrátě vědomí věděl, a přesto příčinu první nehody svému zaměstnavateli nesdělil a vozil dál lidi. To ale David L. odmítá. Výpisy o časových údajích kontaktů s nadřízenými a lékaři po události ze září se snažil prokázat, komu všemu v podniku popisoval své náhlé bolesti břicha a mdlobu. Rozebíral příčiny i s lékaři.
Po události se podrobil operaci žlučníku a rekonvalescenci. Podnik ho pak poslal na mimořádnou prohlídku, k níž si lékař vyžádal veškerou jeho zdravotní dokumentaci a po vyšetřeních ho uznal práceschopným. Od druhé nehody je opět v pracovní neschopnosti.
Okresní soud vyslechl řadu svědků. Závodní lékař vysvětloval, proč uzavřel, že při první nehodě šlo o kolaps po žlučníkovém záchvatu. Po operaci kamenů byla podle něho tato příčina odstraněna. Obvodní lékařka obviněného pracovní neschopnost ukončila s tím, že příčinou asi byla zmíněná bolest žlučníku.
Nad příčinami ztrát vědomí obviněného v obou případech se lékaři různých odborností, přibraní jako znalci a soudem opakovaně slyšení, neshodli. Podle jednoho nešlo o tzv. synkopy, náhlé krátkodobé ztráty vědomí s následnou spontánní, obvykle rychlou úpravou. Podle svědků, kteří řidiči pomáhali ze sedadla autobusu po nehodě, měl křeč v noze – a markoleptická mdloba se podle znalce vyznačuje naopak naprostým celkovým uvolněním svalstva. Další lékaři byli naopak přesvědčeni, že o synkopy šlo. Obhájce zdůraznil, že při obou nehodách ujel jeho klient v kolizních situacích poměrně dlouhé vzdálenosti bez jakýchkoliv reakcí, snahy brzdit nebo ovlivnit směr jízdy. To prokazuje ztrátu jeho vědomí.
Senát po obsáhlém dokazování uzavřel, že David L. je trestně odpovědný za první nehodu. Vyšel z posudků znalců z neurologie a také urgentní medicíny, kteří se prý ještě nesetkali s tím, že by žlučníková kolika vedla k synkopě – bolest i intenzivní nastupuje náhle, ale zpravidla nemá fatální vliv na koordinaci pohybu postiženého. Mimo jiné na základě posudků stejných znalců ale soud uzavřel, že ve druhém případě k náhlé ztrátě vědomí řidiče mohlo dojít, že ho náhlá indispozice přivedla do stavu, v němž nebyl schopen řídit. „V pochybnostech se pak soud musí přiklonit ku prospěchu obviněného – nemohl-li vůlí ovlivnit svou jízdu, nemůže být ani odsouzen," řekl předseda senátu.
Soud tak uznal Davida L. vinným usmrcením z nedbalosti při porušení důležité povinnosti při první nehodě na Novohradské a uložil mu trest odnětí svobody na 20 měsíců s výkonem podmíněně odloženým na zkušební dobu dva a půl roku. Na čtyři roky mu zakázal řídit motorová vozidla. Naopak ho zprostil obžaloby z obecného ohrožení v případě havárie autobusu. (Podrobnosti na webu Deníku 8. července 2014.)

To nebyla nepozornost!

Proti rozsudku se odvolaly obě strany. Státní zástupkyně brojila proti zprošťujícímu výroku – neakceptuje názor, že by řidič byl při nehodě s autobusem ovlivněn synkopou a nemohl havárii zabránit. Jeho údajné bezvědomí mohlo být podle ní i zastíracím manévrem ve vztahu k první nehodě se smrtelným následkem. Obhajoba se zase s poukazem na názory znalců dožadovala zproštění obžaloby Davida L. i z první nehody.
Krajský soud znovu vyslechl znalce, doplnil skutková zjištění dalšími důkazy a odvolání Davida L. vyhověl – jeho havárie ze 13. září 2013 nebyla trestným činem. Odvolání státní zástupkyně soud naopak zamítl.
„Nelze vyloučit, že kdyby došlo jen k první nehodě, mohlo by prvoinstanční rozhodnutí o vině řidiče obstát. Stala se ale ještě druhá. Řidič v obou případech náhle vyjel z přímého směru, narážel i opakovaně na překážky a nereagoval za jízdy ani po nárazu. Nelze říci, že příčinou toho byla jen jeho nepozornost. Také zkušený znalec z oboru dopravy k havárii autobusu uvedl, že měla zcela netypický průběh," pokračoval.
Připomněl, že znovu vyslechl znalce k rozporům v jejich závěrech. „Nelišili se ale v tom zásadním – žádný nevyloučil, že by důvodem synkopy mohly být bolesti. Někdo má k této poruše predispozice, a pak ji u něho stačí vyvolat menší intenzita bolesti. Tak tomu mohlo být i u nehody na Novohradské. Nebylo vyloučeno, že i tomto případě šlo o synkopu, a pak nezbývá, než obviněného obžaloby zprostit. Stejně jako v případě havárie druhé, kdy příčina synkopy řidiče jednoznačně určena nebyla…"
Podle senátu nelze Davidu L. klást za vinu ani to, že po první nehodě dál řídil autobus. Zaměstnavatel dostal zprávu o tom, že mohlo jít o náhlou ztrátu vědomí, a závodní lékař ho uschopnil. Jako laik pak těžko mohl poznat, že řídit nemůže.
Nad rámec výroku soudu předseda senátu Davidovi L. zdůraznil, že příčina jeho synkop nebyla jednoznačně zjištěna. „Znalci se ale shodli, že taková osoba by neměla řídit motorová vozidla. Pokud by vám byl tedy snad na základě něčí nekompetentnosti či nepozornosti někdy vrácen odejmutý řidičský průkaz a vy byste znovu za volantem při krátkém bezvědomí někomu způsobil zranění, nesl byste za to odpovědnost, protože v tomto řízení jste byl upozorněn na neznámý původ vašich synkop," dodal.
Proti rozhodnutí není řádných opravných prostředků.