Zastupitel (Český Krumlov rozumem a srdcem – Nezávislí), který je také jednatelem Lesů města Český Krumlov a předsedou Komise rady pro školství, v minulých dnech označil na stránce Krumlove, s pravdou ven! občanku města, která na jeho trestní stíhání v létě upozornila, za hysterku a členku „místní liberální úderky“. Upozornil ji, že „screeny všech vašich pomluv mé osoby dnes posílám s plnou mocí svému právníkovi“. Měla se jich dopustit tím, že o něm píše, že je dotační podvodník.

Bývalé lázně v Linecké ulici.
ANKETA: Vyberte největší ostudu Českého Krumlova. Tady jsou adepti

„My jsme ale nikde nepsali, že byl odsouzený, psali jsme, že je dotační podvodník, protože se on sám u soudu k dotačnímu podvodu přiznal,“ vysvětlila pro Deník v prosinci Naďa Perníková poté, co (nejen jí) dorazila od zastupitele soukromá zpráva s výhrůžkou právníky (více ZDE).

Zdeněk Zajíček na prosincovém zasedání zastupitelstva přečetl prohlášení, v němž označil zveřejnění informací o soudu za koordinované mediální ataky několika jedinců v lokálních novinách a na sociálních sítích a za tendenční nebo nepravdivá tvrzení. „Co jsou ty nepravdivé informace v médiích? Doznal jste, se nebo nedoznal? To je ta nepravdivá informace, nebo ne?“ zeptal se ho na zasedání opoziční zastupitel Martin Střelec (Nezávislí a Zelení).

Zdeněk Zajíček, Krajský soud v Českých Budějovicích.
Rezignace kvůli dotačnímu podvodu? Krumlovský zastupitel ji v plánu zjevně nemá

„Pane zastupiteli Střelče, vy si pletete pojmy s dojmy. Vy nám tady argumentujete tiskem. Jedinými relevantními listinami jsou veřejné listiny, v tomto případě příslušné rozhodnutí soudu,“ namítl. Na přímou otázku ohledně doznání odmítl odpovědět. 

A právě usnesení Vrchního soudu má Deník k dispozici. Vypracoval ho předseda senátu, JUDr. Miroslav Pavrovský. Vrchní soud řešil stížnost státního zástupce, kterou zamítl, a plně se ztotožnil s rozhodnutím českobudějovického Krajského soudu.


Nahrává se anketa ...

Co se píše v usnesení? Pozměnil datum na smlouvě

• Oba obžalovaní (Z. Zajíček a jeho firma, pozn. red.) se ke skutkům popsaným v obžalobě doznali a… uzavřeli dohodu o náhradě způsobené škody ve výši 443 342,03 Kč, kterou uhradí v 17 splátkách.
• … nemají doposud žádný záznam v rejstříku trestů, jedná se o osoby bezúhonné.
• Soud jim mohl stanovit zkušební dobu v rozmezí 6 měsíců až 5 let. Vyměřil jim zkušební dobu v délce 2 let, což je doba přiměřená okolnostem případu i osobám obžalovaných.
• … jednaje se zištným záměrem opatřit společnosti ENVIMEA s.r.o. neoprávněný majetkový prospěch v podobě neoprávněného vylákání dotace každý rok v období 2016 až 2020 podal… žádost za účelem poskytnutí dotace na obhospodařovanou zemědělskou půdu, přičemž… nepravdivě deklaroval, že… je oprávněným uživatelem dílu půdního bloku, ačkoliv si byl vědom toho, že… nájemní vztah… trval pouze do 31. 12. 2015.
• Tuto skutečnost před SZIF zatajil a naopak na výzvu předložil dne 31. 5. 2016… pozměněnou nájemní smlouvu ze dne 2. 11. 2011, podle níž měl pronájem těchto pozemků trvat až do 31. 12. 2020.
• Tímto způsobem tak pro společnost ENVIMEA s.r.o. neoprávněně zajistil zachování nepravdivého zápisu v evidenci LPIS, na základě čehož dosáhl… neoprávněného vyplácení dotací po dobu dalších 5 let.
• … obžalovaní čerpali dotace na provozování zemědělské činnosti, kterou skutečně realizovali, a to na pozemku, který měli dlouhodobě v nájmu. Posléze se obžalovaný snažil pozemek dokonce odkoupit, složil za něj kupní cenu ve výši 416 240 Kč, ale jeho vlastnice si ji měla ponechat, aniž by k převodu nemovitosti došlo.
• Stal se tedy s největší pravděpodobností rovněž obětí podvodného jednání jiné osoby, což ho sice z žalovaného jednání nevyviňuje, ale lze k tomu přihlédnout.
• Podmínky pro podmíněné zastavení trestního stíhání byly splněny… nalézací soud s usnesením Krajského plně plně ztotožňuje. Celé znění usnesení najdete ZDE.

Jak je to se zastupitelským mandátem? Zdeňku Zajíčkovi v setrvání ve funkcích z pohledu zákona nic nebrání, jelikož nebyl odsouzen a má čistý výpis z trestního rejstříku (má nicméně záznam o rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání v tzv. opise z evidence rejstříku, do kterého vidí policie, soudy nebo státní zastupitelství). Pokud se ve dvouleté zkušební době tzv. neosvědčí, jeho stíhání bude pokračovat. O tom, zda se osvědčil, nebo ne, rozhodne soud.
Podobné to bylo s případem starostky Libavé Štěpánky Tiché. Ta měla s dalšími dvěma úřednicemi z obecní kasy zpronevěřit více než 400 tisíc korun a také čelila trestnímu stíhání. I jí bylo poté, co se doznala a byla ochotná zaplatit vzniklou škodu, stíhání podmíněně zastaveno. Zprvu odmítala rezignovat, po tlaku opozice ale z funkce starostky odstoupila. Zastupitelský mandát si ponechala. Více ZDE.