Oznamovatel nalezl předměty připomínající munici ve vykáceném lesním porostu. K nálezu okamžitě vyjela hlídka policistů a místo bezpečně zajistila. Přivolaný policejní pyrotechnik zajistil jednu ruskou dělostřeleckou minu ráže 82 mm, tři torza dělostřeleckých min, dvě torza zapalovačů KTM-1, jedno torzo miny 45mm a jednu dělostřeleckou minu ráže 45mm BR-240.

Pyrotechhnik munici následně k likvidaci. Při události nebyl nikdo zraněn ani nebyla způsobená žádná škoda na majetku.

Řidič narazil do stromu mezi Vyšším Brodem a Rožmberkem, nehodu nepřežil.
Řidič narazil do stromu mezi Vyšším Brodem a Rožmberkem, nehodu nepřežil

Policisté připomínají, že nález jakéhokoliv předmětu, který byť jen připomíná munici, je nutné okamžitě nahlásit policii, stejně tak, jak to správně učinil oznamovatel. S takovýmto nálezem nikterak nemanipulujte, místo nálezu pouze zajistěte proti vstupu nepovolané osoby a uvedenou skutečnost oznamte na linku číslo 158.