Státní zástupce Richard Císař informoval, že ke skutku došlo mezi 13. a 14. říjnem 2021 v místě přechodného bydliště obžalovaného V. N. (37) v Dolním Dvořišti. „V době od 19 hodin večer do 15.10 hodin druhého dne po slovní rozepři napadl svou družku, uchopil ji za krk a rdousil, než ztratila vědomí,“ popisoval žalobce s tím, že ji následně ponořil do napuštěné vany a smrt dle pitevní zprávy nastala utopením.

Podle jeho slov jednal se záměrem usmrtit jí. "Klečel na ní a zmáčkl ji krk, potom co upadla do bezvědomí, ji ponořil hlavu do napuštěné vany s vodou. Bez pochyby spáchal skutek, pro který je stíhán, výsledky vyšetřování i opatřené důkazy to dostatečně dokazují," dodal Císař.

Chtěl to utajit

„Vše se pokusil následně zinscenovat, aby její smrt vypadala jako sebevražda,“ upřesnil. Důvodem hádky měla být údajná nevěra zavražděné, muž se měl posléze pokusit o sebevraždu podřezáním a informovat o tom svého sourozence. Pár bydlel v nájemním bytě, oba byli zaměstnáni v jednom z místních nočních podniků. Na své okolí působili bezproblémově.

Ilustrační foto.
Přítelkyni utopil ve vaně, pak předstíral, že se zabila sama

Pozůstalí rodiče a dva sourozenci oběti prostřednictvím svého zmocněnce, advokáta Františka Pohanky, žádali jako odškodné souhrnnou náhradu nemajetkové újmy přes 5 milionů korun a nákladů na pohřeb.

Advokát obžalovaného Martin Kocourek sdělil soudnímu senátu, v čele s předsedou Ondřejem Kubů, že jeho klient by rád přistoupil na dohodu o vině a trestu.

Stručná omluva

Po krátké přestávce oznámil státní zástupce Richard Císař, že je pro něj přijatelný nepodmíněný trest 13 let ve věznici se zvýšenou ostrahou a obviněný se dohodl a souhlasil také s náhradou škody ve výši něco málo přes 4 miliony. „Chtěl bych se přiznat, přijímám všechny body obžaloby. Všem se moc omlouvám, moc mě to mrzí,“ vyjádřil se jen stručně obviněný.

Obžalovaný uvedl, že všemu rozumí a doznaní učinil dobrovolně. "Vzdávate se práva na soudní líčení a odvolání?" ptal se soudce Kubů. Ano, jsem si toho vědom," odvětil muž pocházející z Vysočiny. Dokazování se tak považuje za skončené a obžalovaný uznán vinným.  

Odůvodnění soudu

Že spisu dle slov předsedy soudního senátu Ondřeje Kubů vyplývá, že svého konání lituje a uvědomuje si dopad na blízké příbuzné i širší okruh osob zesnulé. "Zjištěné skutečnosti odpovídají realitě. Důvodem konfliktu byla jeho žárlivost. Připustil následnou manipulaci s tělem, tu dokládají i znalecké posudky, které vyvrátily, že by takto sama mohla utonout, jelikož nebyla pod vlivem alkoholu ani drog. Po rdoušení jeho agrese vůči ní pokračovala a pak ji utopil," shrnul fakta. 

Doba skutku je popsána široce, dle zjištěné komunikace se akční část odehrála už 13. října večer mezi 20. a 21. hodinou. Lékaři však čas smrti nedokázali upřesnit. Podobného jednání se kdysi ze stejných důvodu dopustil i na bývalé přítelkyni. "Jeho žárlení bylo častým důvodem rozmíšek," konstatoval soudce.

Koupil rýč i vápno

Znalci z oboru psychologie a psychiatrie ve svém posudku uvedli mimo jiné, že trpí smíšenou a hraniční poruchou osobnosti s impulsivními rysy. "V době spáchání vraždy byl pod vlivem alkoholu, šlo o intoxikaci lehčího stupně. Jednal v silném afektu," naznačil dále. Následně nakoupil i věci jako rýč, krumpáč a pytel vápna, které měly sloužit k odstranění těla. Sám se také pokusil o sebevraždu.

"Vašemu jednání odpovídá právní kvalifikace, 13 let je přiměřený a spravedlivý trest. Vše bylo objasněno díky pečlivé práci policejních orgánů," uzavřel Ondřej Kubů. Muž dříve už u soudu stanul za majetkovou trestnou činnost. Ve výkonu trestu by měl podle soudu pracovat na své osobnosti a chování, aby ve vztazích fungoval zraleji a tento tragicky případ se už nikdy neopakoval.

Dům v Dolním Dvořišti, v němž mladý pár bydlel.
Vražda dívky na Krumlovsku je nepochopitelná. Oba mladí lidé působili sympaticky

Písemnou dohodu o vině a trestu, kterou schválil i soud, podepsaly strany odpoledne. Podle soudce Kubů je tento postup soudu výjimečným a slouží v zájmu poškozených a současně k urychlení procesu. Odpadly tak výslechy svědků a další dokazování. Obžalovanému V. N. hrozil trest v délce odnětí svobody na 10 až 18 let. Rozsudek nabyl právní moci, zúčastněné strany se vzdaly práva na odvolání. Odsouzený byl eskortován z vazby do výkonu trestu.