Odvezl z lesa za pomoci nezjištěného nákladního automobilu zhruba 15 kubíků vytěžené dřevní hmoty. Jednalo se o smrkovou kulatinu pětimetrové délky a různých průměrů. Majiteli dřeva tak zloděj způsobil škodu za bezmála 60 000 korun. Policisté se případem intenzivně zabývají.