Trestní stíhání Zdeňka Zajíčka prvoinstanční soud podmíněně zastavil, jelikož obviněný splnil zákonem dané podmínky, mezi než patří doznání se k činu nebo dohoda o náhradě škody. Zkušební dobu stanovil na dva roky.

Krajský soud v Českých Budějovicích.
Krumlovský radní Zajíček se přiznal k dotačnímu podvodu. Už začal splácet škodu

Jak Zdeněk Zajíček, tak firma, jejíž je jednatelem a jediným společníkem, ještě před posledním dnem hlavního líčení poslali peněžitou pomoc sto tisíc korun (každý 50 tisíc) na pomoc obětem trestné činnosti. A právě kvůli ní státní zástupce podal stížnost, považuje ji vzhledem k tomu, o jak závažný přečin jde, za příliš nízkou.

„Podstatou stížnosti je, velmi zjednodušeně řečeno, skutečnost, že výše složené částky určené státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti podle zvláštního právního předpisu, jako jedna ze zákonných podmínek pro podmíněné zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 1, 2 písm. b) trestního řádu, je dle mého názoru nepřiměřená závažnosti přečinu, resp. příliš nízká,“ vysvětlil státní zástupce Jaroslav Klůfa pro Deník.

Celý spis byl 18. září odeslán do Prahy k Vrchnímu soudu, který se stížností bude zabývat.

Zdeněk Zajíček (Český Krumlov rozumem a srdcem – NEZÁVISLÍ)
Krumlovský radní Zdeněk Zajíček rezignoval na post radního a šéfa výboru

Zdeněk Zajíček byl obžalován z trestných činů dotačního podvodu a poškození zájmů EU. Před soudem se k nim doznal a následně se písemně dohodl se Státním zemědělským intervenčním fondem na náhradě škody ve výši 443 342 korun, kterou bude splácet v 17 měsíčních splátkách. První splátku už zaplatil, a to 21. srpna 2023.

Sám zastupitel se k řízení, které dále probíhá, blíže nevyjádřil. Na srpnovém zasedání zastupitelstva rezignoval na post radního, což nechal oznámit prostřednictvím starosty Alexandra Nográdyho. Zastupitelem města dál zůstává, stejně tak jednatelem městské společnosti Lesy města Český Krumlov.

Zkušební doba dvou let začne Zdeňku Zajíčkovi plynout právní mocí rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání. Pokud obviněný v průběhu zkušební doby povede řádný život, splní povinnosti jemu uložené, nahradí způsobenou škodu a vyhoví i dalším uloženým omezením, rozhodne Krajský soud o tom, že se osvědčil. Pokud ale ve zkušební době uloženým podmínkám nevyhoví, bude se v jeho trestním stíhání pokračovat, resp. může být zkušební doba výjimečně prodloužena o další rok.
Zdroj: verejnazaloba.cz