U soudu kromě soudního senátu zasedli také státní zástupce Jaroslav Klůfa, zmocněnkyně poškozeného Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Veronika Krausová, obhájce Zdeňka Zajíčka Antonín Menzel a také zmocněnec firmy ENVIMEA David Pohořal.

Zdeněk Zajíček se do zastupitelstva Českého Krumlova dostal pod hlavičkou hnutí Český Krumlov rozumem a srdcem – Nezávislí.
Krumlovský radní Zajíček jde k soudu kvůli dotačnímu podvodu. Deník bude u toho

Podle předsedy senátu Milana Kučery se u minulého hlavního líčení Zdeněk Zajíček k činům, ze kterých byl obžalován, tedy k dotačnímu podvodu a poškození zájmů EU doznal, a následně se písemně dohodl s SZIF na náhradě škody ve výši 443 342 korun, kterou bude splácet v 17 měsíčních splátkách. První splátku už zaplatil, a to 21. srpna 2023.

Zároveň na pokladně Krajského soudu složil 100 tisíc korun (2x50 tisíc, jednou za sebe a jednou za svou firmu) do fondu na pomoc obětem trestného činu.

V obžalobě šlo, stručně řečeno, o to, že Zdeněk Zajíček a jeho firma žádali v letech 2016 až 2020 o evropské dotace na obhospodařování zemědělské půdy. Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, který mu je na základě nepravdivých údajů zaslal, tak způsobili škodu téměř 450 tisíc korun. V žádostech totiž bylo uvedeno, že je oprávněným uživatelem půdy, což nebyl, jak uvedl soud.

Dotační podvod Zdeňka Zajíčka a neoprávněné užívání titulu Ing. místostarostou Krumlova Daliborem Uhlířem budou řešit zastupitelé na veřejně přístupném zasedání ve čtvrtek 31. srpna od 16 hodin v zasedací místnosti ve 3. patře Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439.

Na základě těchto okolností, tedy doznání, dohodě o náhradě školy a pomoci obětem trestného činu, navrhli jak státní zástupce, tak obhajoba podmíněné zastavení trestního stíhání, při kterém se zároveň stanovuje zkušební doba v délce 6 měsíců až dvou let.

Soud ve věci rozhodl po krátké přestávce. Trestní stíhání podmíněně zastavil, jak v případě Zdeňka Zajíčka, tak v případě jeho firmy, jelikož byly naplněny všechny zákonem stanovené podmínky, a u obou stanovil zkušební dobu na dva roky. Usnesení zatím nenabylo právní moci. 

Co říká zákon? Podmíněné zastavení trestního stíhání: § 307
(1) V řízení o přečinu může se souhlasem obviněného soud a v přípravném řízení státní zástupce podmíněně zastavit trestní stíhání, jestliže
a) obviněný se k činu doznal,
b) nahradil škodu, pokud byla činem způsobena, nebo s poškozeným o její náhradě uzavřel dohodu, anebo učinil jiná potřebná opatření k její náhradě,
c) vydal bezdůvodné obohacení činem získané, nebo s poškozeným o jeho vydání uzavřel dohodu, anebo učinil jiná vhodná opatření k jeho vydání, a vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující.

(2) Je-li to odůvodněno povahou a závažností spáchaného přečinu, okolnostmi jeho spáchání anebo poměry obviněného, soud a v přípravném řízení státní zástupce rozhodne o podmíněném zastavení trestního stíhání pouze tehdy, pokud obviněný splní podmínky uvedené v odstavci 1 a
a) zaváže se, že se během zkušební doby zdrží určité činnosti, která může spočívat i v držení a chovu zvířat a péči o ně, pokud se v souvislosti s ní dopustil přečinu, nebo
b) složí na účet soudu a v přípravném řízení na účet státního zastupitelství peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti podle zvláštního právního předpisu, a tato částka není zřejmě nepřiměřená závažnosti přečinu,
a vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující.

Mluvčí města Petra Nestávalová na dotaz Deníku ohledně postupu vedení města Český Krumlov po vynesení rozhodnutí uvedla, že koalice kvůli výsledku soudního řízení svolala na pondělí jednání s tím, že starosta nebude to té doby věc blíže komentovat.