Koronavirová pandemie změnila ve větší či menší míře život prakticky všem lidem. A i když negativní vlivy v součtu převládají, dají se najít i dopady, které lze považovat za dobré.

Za největší pozitiva letošního roku považují respondenti oslovení v anketě Deníku „Co nám covid vzal, co nám covid dal“ především to, že chodili častěji do přírody, mohli si opravit či vylepšit domácnost nebo si ve srovnání s předchozími lety našli více času sami pro sebe.

Zdroj: Deník Data / Jakub Rusek a Aleš Vojíř

Současná situace je bezesporu náročná na psychiku, čtenáři Deníku se proto snaží udržovat v pohodě především díky častějším hovorům s přáteli a rodinou (i po telefonu či skrze počítač), pravidelně cvičí nebo se snaží aktivně pomáhat okolí.

Ostatně pomoc druhým Češi oceňují. Když měli respondenti oznámkovat, jak jednotlivé profese zvládají pandemii, nejlepší hodnocení se dostalo těm, které pomáhají: lékařům a zdravotním sestrám, dobrovolníkům i policistům.

Cítíte to stejně nebo jinak?

Do jedinečné ankety Deníku se můžete zapojit až do pondělka 30. listopadu, a to prostřednictvím následujícího odkazu:

VYPLNIT DOTAZNÍK

Dotazník „Co nám covid vzal, co nám covid dal” pokrývá všechny aspekty života s koronavirem od školství, cestování a práci přes nakupování, podnikání a řízení státu až po mezilidské vztahy a uspořádání domácnosti. Otázky v něm jsou formulovány jednoznačně a naprosté většiny z nich vám postačí pouze zaškrtnout jednu z nabízených odpovědí. Na celou anketu vám tak bude stačit tři až šest minut vašeho času.

Změnil koronavirus českou společnost? Jsme solidárnější a vnímavější vůči svému okolí než před rokem? Bude-li vakcína, dá se většina Čechů očkovat? Jak v boji s pandemií obstáli jednotliví politici, zdravotnictví, školství či vedení krajů? Zůstanou s námi roušky už napořád? To jsou jen některé z otázek, na které spolu hledáme odpověď.

S výsledky vás budeme postupně seznamovat na stránkách Deníku prostřednictvím článků a infografiky doprovázených názory odborníků na jednotlivá témata.