Předchozí
1 z 13
Další

Matematika

První příklad

Matematika

Druhý příklad

Matematika

Třetí příklad

Matematika

Čtvrtý příklad (rezervní)

Matematika

Tahák z matiky

Převody jednotek

Délka: 1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm
Plocha: 1 m= 100 dm= 10 000 cm= 1 000 000 mm2
Objem: 1 m= 1000 dm3 = 1 000 000 cm3 = 1 000 000 000 mm3
a taky 1 dm3 = 1 litr, 1 cm3 = 1 ml

Pomůcka:
Všimni si, že u délky přidáváš vždy 1 nulu, u plochy 2 nuly a u objemu 3 nuly.

Český jazyk

První příklad

Která z následujících možností obsahuje verš napsaný s pravopisnou chybou?

A
Vědět, děti, chtěly byste,
kde že v Praze bydlívali
staří alchymisté?

B
Máte rádi šelmy?
Tak vám radím velmi:
Zamluvte si prohlídku
v domě U Dvou medvídků.

C
Na Malou Stranu, na břeh Kampy,
vrací nám čas plynové lampy.
Jejich světýlka, tak jako kdysi,
pod nebem plápolavě visí.

D
Pražské lucerny
Lucerny ti rosvěcují ulice,
tajemně, klidně, nekřiklavě,
ne jako herny, co ti z nich bliká v hlavě.

Český jazyk

První příklad - řešení

D
Pražské lucerny
Lucerny ti rosvěcují ulice,
tajemně, klidně, nekřiklavě,
ne jako herny, co ti z nich bliká v hlavě.

Správná odpověď: D

Vysvětlení:
Správně má být rozsvěcují. Sloveso je vytvořeno pomocí předpony roz- a jeho kořen začíná na s.

Český jazyk

Druhý příklad

Najděte v následujícím textu čtyři slova, která jsou zapsána s pravopisnou chybou, a napište je pravopisně správně.

Straka seděla v hnízdě. Těšila se, až se začnou ozívat zvuky. Až se vejce začnou hýbat a praskat a až uvidí klubat se své děti. Pečlivá máma. Jakou výbavičku pro ně přichystala! Vystavěla se svým mužem pevnost ve větvých vysokého stromu, vymazanou hlínou, vystlanou nejemnějšími travinami, se stříškou proti větru a dešti. Vejce ležely v chomáči nejhebčích pírek. A nejen to! Nestačilo hnízdo měkké, pevné a odolné proti zimě a větru. Muselo být i krásné!

Český jazyk

Druhý příklad - řešení

Straka seděla v hnízdě. Těšila se, až se začnou ozívat zvuky. Až se vejce začnou hýbat a praskat a až uvidí klubat se své děti. Pečlivá máma. Jakou výbavičku pro ně přichystala! Vystavěla se svým mužem pevnost ve větvých vysokého stromu, vymazanou hlínou, vystlanou nejemnějšími travinami, se stříškou proti větru a dešti. Vejce ležely v chomáči nejhebčích pírek. A nejen to! Nestačilo hnízdo měkké, pevné a odolné proti zimě a větru. Muselo být i krásné!

Správná odpověď (pravopisně správně): ozývat, větvích, nejjemnějšími, ležela

Vysvětlení:
Ozývat se patří mezi vyjmenovaná slova.
Slovo větev je rodu ženského a skloňuje se podle vzoru píseň: písních – větvích.
Třetí stupeň přídavného jména jemný se tvoří přidáním předpony nej- ke druhému stupni, jemnější. Proto správně musí být napsáno se dvěma -j-, nejjemnějšími.
Podle shody podmětu s přísudkem pro střední rod v množném čísle platí tvar vejce ležela.

Český jazyk

Třetí příklad

Rozhodněte o každém z následujících souvětí, zda je v něm správně zapsána interpunkce (ANO), nebo ne (NE).

Český jazyk

Čtvrtý příklad (rezervní)

Které z následujících oslovení obsahuje tvaroslovnou chybu?

a) sobče
b) plavče
c) vládče
d) poslanče

Český jazyk

Čtvrtý příklad - řešení

a) sobče
b) plavče
c) vládče
d) poslanče

Správná odpověď: C - vládce

Vysvětlení:
V češtině pro oslovení používáme 5. pád. Všechna slova v možnostech by tedy měla být ve tvaru 5. pádu.

Podstatná jména sobec, plavec a poslanec jsou rodu mužského životného a skloňují se podle vzoru muž. Správný tvar vzoru v 5. pádě je muži. Obsahuje měkkou souhlásku. Proto i uvedené tvary sobče, plavče, poslanče jsou správně.

Podstatné jméno vládce je rovněž rodu mužského životného, ale skloňuje se podle vzoru soudce. Správný tvar vzoru v 5. pádě je soudce, správná odpověď je tedy vládce.

Český jazyk

Tahák z češtiny

Pozor na záměnu a/y v případě shody podmětu s přísudkem.

Nová data nám ukázala pokles. (nikoliv Nová data nám ukázaly pokles)
Města byla zahalena tmou. (nikoliv Města byly zahaleny tmou)
Děvčata běhala bosa. (nikoliv Děvčata běhaly bosy)
Ale:
Holky běhaly bosy (děvčata jsou totiž rodu středního, holky rodu ženského)

Pomůcka: 
Dosaď si zájmeno a řekni si: TA data ukázala; TA města byla; TA děvčata běhala.
Ale:
TY holky běhaly.

Celý test si můžete také vytisknout a zkusit si vyplnit kdykoliv. Verzi ke stažení najdete ZDE.

Otestujte své znalosti v aplikaci Aimos

Zdroj: Deník

Přijímačky s Deníkem: V aplikaci Aimos si každý může otestovat své znalosti a na základě výsledků se pak zaměřit na to, v čem má nedostatky. Aplikace také umožňuje vyhledat konkrétní základní školu a tu propojit s preferovanými středními školami. Po vyplnění vstupního testu bude uživateli vytvořen individuální vzdělávací plán, který bude přizpůsoben na doplnění znalostí potřebných k úspěšnému přijetí na vybranou střední školu. Aplikace je dostupná na adrese www.aimos.cz.