Předchozí
1 z 17
Další

Matematika

První příklad

Z 10 klád o průměru 30 cm délky 2 m má hospodář nařezat a naštípat polena do kamen ve tvaru čtvrtiny válce s délkou 30 cm.

 • Určete, nejvýše kolik polen uvedených rozměrů je možné z dostupných 10 klád získat.
 • Uveďte v základním tvaru poměr objemu jednoho polena vůči objemu celé klády.

polenoZdroj: Deník

Matematika

První příklad - řešení

Správná odpověď: 240, 3 : 80

Zdroj: Deník

Matematika

Druhý příklad

V kurníku jsou vždy pouze slepice, všechny jsou dvounohé a každá sezobe za den stejné množství zrní. Dříve jeden pytel zrní vystačil na 8 dní, pak se ale počet nohou v kurníku čtyřikrát zvýšil. Určete, na kolik dní vystačí stejný pytel zrní teď.

Matematika

Druhý příklad - řešení

Správná odpověď: 2

Jak na to:

Když se počet nohou v kurníku 4krát zvýšil, znamená to, že se i počet slepic zvýšil 4krát. A pokud nám jeden pytel původně vystačil pro slepice na 8 dní, můžeme si sestavit zápis pro nepřímou úměru (viz též dnešní tahák):

Zdroj: Deník

Matematika

Třetí příklad

Výchozí zadání je stejné jako předchozí úloha, tedy že v kurníku jsou vždy pouze slepice, všechny jsou dvounohé a každá sezobe za den stejné množství zrní. Po prvním týdnu se ale počet nohou v kurníku zdvojnásobil, po druhém týdnu přibylo 24 nohou a po třetím týdnu byla polovina slepic odebrána. Určete, o kolik více slepic je teď v kurníku oproti počátečnímu stavu.

Matematika

Třetí příklad - řešení

Správná odpověď: 6

Jak na to:
Na začátku máme neznámý počet x slepic, po týdnu jich máme dle zadání 2 krát více, tedy 2x.

Po druhém týdnu přibude dalších 24 nohou, tedy 12 dvounohých slepic. Bude jich tam v tu chvíli 2x+12.

Poté bude polovina slepic odebrána. Konečný stav slepic proto bude (2x+12):2. Po vykrácení nám vychází, že po třetím týdnu má v kurníku x + 6 slepic, tedy o 6 víc než na začátku.

Matematika

Čtvrtý příklad

Vyřešte lineární rovnici.

Zdroj: Deník

Matematika

Čtvrtý příklad - řešení

Správná odpověď: -30

Jak na to:

Zdroj: Deník

Matematika

Tahák z matiky

Přímá a nepřímá úměra

Vždy máme zadané tři údaje a počítáme čtvrtý (neznámou x)

Přímá úměra: ČÍM VÍCE času budu mít, TÍM VÍCE nasbírám ořechů / ČÍM MÉNĚ času budu mít, TÍM MÉNĚ nasbírám ořechů.

Nepřímá úměra: ČÍM VÍCE nás bude, TÍM MÉNĚ času je potřeba na posbírání všech ořechů. / ČÍM MÉNĚ nás bude, TÍM VÍCE času je potřeba na posbírání všech ořechů.

Zápis a výpočet přímé úměry:
Nejprve dokreslíme pomocné šipky. V případě přímé úměry obě šipky směřují stejným směrem. První šipku vždy vedeme od neznámé x. Směr šipek naznačuje dělení, přičemž vždy začínáme od x.

Příklad: Víme, že 10 rohlíků stojí 30 korun, kolik bude stát 25 rohlíků?

Zdroj: Deník

V případě nepřímé úměry opět vedeme šipku nejprve od x, druhá šipka pak směřuje opačným směrem.

Příklad: 10 slepic vydrží pytel zrní 8 dní. Jak dlouho vydrží pytel zrní, pokud slepic bude 40?

Zdroj: Deník

Český jazyk

První příklad

Která z následujících vět obsahuje pravopisnou chybu?

A) Na noc si polárníci postavili iglú.
B) Přes noc rozkvetly křehké ocúny.
C) Básníka Krasomila políbila můza.
D) Andělé na nebeském kůru libě pěli.

Český jazyk

První příklad - řešení

Správná odpověď: C

Vysvětlení:

 • Slovo iglú je cizího původu (a je také nesklonné).
 • Ocún je název rostliny a píše se s čárkou.
 • Slovo múza se správně také píše s ú. V zadání je tedy napsáno s pravopisnou chybou. V možnosti D je důležité si uvědomit, jaký význam slovo má.
 • Kůr je vyvýšené místo v kostele pro varhany či zpěváky. Jiný význam má slovo kúra, které označuje zpravidla nějakou léčebnou procedura a jiný potom kůra (povrchová vrstva, často ochranná a tuhá, např. borová, pomerančová, přeneseně také zemská apod.)

Český jazyk

Druhý příklad

 1. Napište současné tříslabičné slovo, které je v 1. pádě čísla jednotného, jedná se o podstatné jméno příbuzné se slovem STŘECHA a skloňuje s podle vzoru stavení.
 2. Napište současné dvouslabičné slovo, které je v 1. pádě čísla jednotného, jedná se o podstatné jméno příbuzné se slovem BÍLÝ a skloňuje se podle vzoru MUŽ.

Český jazyk

Druhý příklad - řešení

Správná odpověď: přístřeší / podstřeší, bělouš

Vysvětlení:
V prvním případě jsou dvě možné odpovědi. Slovo přístřeší označuje obydlí, slovo podstřeší pak prostor pod střechou.

Slovo bělouš označuje bílého koně.

Český jazyk

Třetí příklad

Všichni moji kamarádi mi přišli popřát k narozeninám.

Které z následujících tvrzení odpovídá výchozí větě?

A) Věta obsahuje přísudek jmenný se sponou.
B) Věta obsahuje příslovečné určení účelu.
C) Věta obsahuje přívlastek několikanásobný.
D) Věta obsahuje příslovečné určení důvodu.

Český jazyk

Třetí příklad - řešení

Správná odpověď: B

Vysvětlení:

Rozebereme si větné členy ve výchozí větě:

 • všichni moji – postupně rozvíjející se shodný přívlastek
 • kamarádi – podmět
 • mi – předmět ve 3. pádě
 • přišli – přísudek
 • popřát – příslovečné určení účelu
 • k narozeninám – předmět ve 3. pádě

Český jazyk

Čtvrtý příklad

U každé z následujících možností rozhodněte, zda je napsána mluvnicky a pravopisně správně.

Český jazyk

Tahák z češtiny

-MĚ- / -MNĚ-

 • rozut, nedorozuní (od slova rozum) x rozumně (od slova rozumný)
 • nezapomni: zapomnětlivý, zapomněl, vzpomněl, připomněl, domněnka, pomněnka (jako pomni, pomník)
 • pamatuj: pať, patník, patihodnost, nazpať
 • uzemnění (uzemnit) x Ze (zem)
 • zatní Měsíce, setlo se, pot (tma) x zatemněný pokoj, pes temně vyl (temný)
 • náramně
 • osamělý (sám)
 • tajší (tam)
 • uvědoní (vědomí)
 • onět (oněmí)
 • zjemněl (zjemní)

Zdvojené hlásky

 • denní x deník
 • cenný x cena
 • holenní kost x holení vousů
 • babiččin koláč
 • panna x panenka
 • žena byla vinna a muž byl vinen (i vinný) x byla to její vina
 • vinný mošt x víno
 • prádlo už je sušší x prádlo se suší
 • raná zelenina x ranní káva
 • racci (též rackové, ptáci) x raci (rak)
 • kký, měkká, měkké
 • rozzuřit, bezzubý
 • llitr
 • leccos

Kdy je ú uprostřed slova

 • slova cizího původu: vysokohorská túra, skútr, ragú, múza, medúza, iglú apod.
 • léčebná kúra (manikúra, pedikúra) x kůra stromu
 • po předponách: bezúhonný, zúčastnit se
 • složená slova: trojúhelník, čtyřúhelník
 • citoslovce: vrkú, hú, bú

Celý test si můžete také vytisknout a zkusit si vyplnit kdykoliv. Verzi ke stažení najdete ZDE.

Otestujte své znalosti v aplikaci Aimos

Zdroj: Deník

Přijímačky s Deníkem: V aplikaci Aimos si každý může otestovat své znalosti a na základě výsledků se pak zaměřit na to, v čem má nedostatky. Aplikace také umožňuje vyhledat konkrétní základní školu a tu propojit s preferovanými středními školami. Po vyplnění vstupního testu bude uživateli vytvořen individuální vzdělávací plán, který bude přizpůsoben na doplnění znalostí potřebných k úspěšnému přijetí na vybranou střední školu. Aplikace je dostupná na adrese www.aimos.cz.