Předchozí
1 z 10
Další

Matematika

První příklad

Matematika

Druhý příklad

Matematika

Třetí příklad

Matematika

Tahák z matiky

Český jazyk

První příklad (velká a malá písmena)

Která z následujících možností obsahuje pravopisnou chybu?

A
Během prázdninového pobytu jsme zdolali všechny známé vrcholy – vystoupali jsme na Praděd, Petrovy kameny i Králický Sněžník.

B
Přečetl snad všechny dostupné mayovky a mezi nejoblíbenější jednoznačně patřil Poklad ve Stříbrném jezeře a Syn lovce medvědů.

C
V ulici Na Návrší prodávají výtečné citronové palačinky a v restauraci U Modré vlnky si vždycky rádi pochutnáme na rybích specialitách.

D
S rodiči jsme v létě procestovali část Jižní Francie, užili jsme si koupání ve Středozemním moři a kochali jsme se pohledem na alpské vrcholky.

Český jazyk

První příklad - řešení

Správná odpověď: D

S rodiči jsme v létě procestovali část Jižní jižní Francie, užili jsme si koupání ve Středozemním moři a kochali jsme se pohledem na alpské vrcholky.

Vysvětlení:

A
Během prázdninového pobytu jsme zdolali všechny známé vrcholy – vystoupali jsme na Praděd, Petrovy kameny i Králický Sněžník.
V možnosti A žádná chyba není. Praděd je podstatné jméno vlastní. Petrovy kameny jsou název složený z přivlastňovacího přídavného jména a obecného podstatného jména. Králický Sněžník je název složený z přivlastňovacího přídavného jména a podstatného jména vlastního.

B
Přečetl snad všechny dostupné mayovky a mezi nejoblíbenější jednoznačně patřil Poklad ve Stříbrném jezeře a Syn lovce medvědů.
V možnosti B žádná chyba není. Odvozená podstatná jména, která nejsou vlastními názvy (mayovky) píšeme s malým písmenem. Poklad ve Stříbrném jezeře a Syn lovce medvědů jsou názvy knih, proto jsou první slova s velkým písmenem. Stříbrné jezero je vlastní název složený z přídavného jména a podstatného jména obecného.

C
V ulici Na Návrší prodávají výtečné citronové palačinky a v restauraci U Modré vlnky si vždycky rádi pochutnáme na rybích specialitách.
V možnosti C žádná chyba není. V názvech ulic složených z předložky a podstatného jména píšeme obě velká písmena. Název restaurace je také napsán správně, při spojení předložky, přídavného a podstatného jména píšeme v předložce a přídavném jméně velké počáteční písmeno.

D
S rodiči jsme v létě procestovali část Jižní Francie, užili jsme si koupání ve Středozemním moři a kochali jsme se pohledem na alpské vrcholky.
V možnosti D je chyba v přídavném jméně Jižní. Není součástí zeměpisného názvu, proto musí být napsáno s malým počátečním písmenem.

Český jazyk

Druhý příklad

Který z následujících úseků výchozího textu obsahuje tvaroslovnou chybu?

Dnes jsou Etruskové středem zvýšeného zájmu a předmětem živých úvah a sporů. V nepřeberném množství literatury o nich jsou zastoupena díla nejrůznějších typů a ražení; vedle seriózních pojednáních práce publicistů zaměřené na levný vnější efekt, vedle zdrženlivých studií knihy slibující rozluštit vše nerozluštěné. Atmosféra etruskologie byla a zůstává nabita nejasnostmi; střetání hypotéz a boj názorů dodávají popularitu problémům, o něž se tříští úsilí vědy. To vše jen umocňuje zájem odborníků a širších kruhů o Etrusky a vyvolává zvláštní ovzduší plné skepse i optimismu, rezignace i očekávání.

A
dnes jsou Etruskové středem zvýšeného zájmu

B
vedle seriózních pojednáních

C
knihy slibující rozluštit vše nerozluštěné

D
byla a zůstává nabita nejasnostmi

Český jazyk

Druhý příklad - řešení

Správná odpověď: B

vedle seriózních pojednáních pojednání

Vysvětlení:
Pojednání je rodu středního a skloňuje se podle vzoru stavení. Správný tvar vzoru ve 2. pádě množného čísla, který je v textu, je stavení. Proto i správný tvar tohoto podstatného jména je pojednání.

Český jazyk

Třetí příklad

Dnes jsou Etruskové středem zvýšeného zájmu a předmětem živých úvah a sporů. V nepřeberném množství literatury o nich jsou zastoupena díla nejrůznějších typů a ražení; vedle seriózních pojednáních práce publicistů zaměřené na levný vnější efekt, vedle zdrženlivých studií knihy slibující rozluštit vše nerozluštěné. Atmosféra etruskologie byla a zůstává nabita nejasnostmi; střetání hypotéz a boj názorů dodávají popularitu problémům, o něž se tříští úsilí vědy. To vše jen umocňuje zájem odborníků a širších kruhů o Etrusky a vyvolává zvláštní ovzduší plné skepse i optimismu, rezignace i očekávání.

Použijte stejný výchozí text jako v předešlém příkladu a rozhodněte o každém z následujících tvrzení o slovech skepse a optimismu, zda je pravdivé (A), nebo ne (N).

Český jazyk

Tahák z češtiny

Skloňování JÁ

1. pád
2. pád mě/mne
3. pád mně/mi
4. pád mě/mne
5. pád.
6. pád mně
7. pád mnou

Pomůcka:
2. a 4. pád MĚ má dvě písmena a číslovky 2 a 4 jsou beze zbytku dělitelné 2;
3. a 6. pád MNĚ má tři písmena a číslovky 3 a 6 jsou dělitelné 3.

Celý test si můžete také vytisknout a zkusit si vyplnit kdykoliv. Verzi ke stažení najdete ZDE.

Otestujte své znalosti v aplikaci Aimos

Zdroj: Deník

Přijímačky s Deníkem: V aplikaci Aimos si každý může otestovat své znalosti a na základě výsledků se pak zaměřit na to, v čem má nedostatky. Aplikace také umožňuje vyhledat konkrétní základní školu a tu propojit s preferovanými středními školami. Po vyplnění vstupního testu bude uživateli vytvořen individuální vzdělávací plán, který bude přizpůsoben na doplnění znalostí potřebných k úspěšnému přijetí na vybranou střední školu. Aplikace je dostupná na adrese www.aimos.cz.