„Rodiče často nevědí, na co mají nárok či jak mají postupovat v konkrétních situacích v průběhu rodičovství. V našem průvodci najdou důležité informace, které během rodičovství budou potřebovat – od mateřské přes ošetřovné až po pracovní podmínky,“ uvedla koordinátorka Aperio poradny Miloslava Kramná.

Průvodce zákony pro rodiče na rok 2023 je umístěn na webu zmíněné organizace. Zájemci si jej mohou zdarma stáhnout ve formátu PDF nebo využívat zkrácenou verzi online. Loňskou verzi průvodce si v PDF stáhlo 1800 rodičů, online zkrácenou podobu navštívilo asi 360 tisíc lidí.

Mladí rodiče se ocitají v pasti, nemají zkušenosti ani potřebné finance
Mladí rodiče se často ocitají v pasti: Chybí jim zkušenosti, bydlení i peníze

Nejvíce hledali, jaké jsou možnosti výdělku při mateřské a rodičovské dovolené či jak je to s ošetřovaným. Srozumitelně podané informace využívají i odborní poradci či ti, kteří působí v rodinných centrech. Deník přináší stručný přehled toho, co se rodičů týká nejvíc.

Mateřská dovolená
Přísluší ženě po dobu 28 týdnů. Pokud porodila dvě nebo více dětí, pak po dobu 37 týdnů. Nastupuje na ni zpravidla na počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však na počátku osmého týdne. Nemusí o ni žádat, nástup stačí zaměstnavateli oznámit. V době mateřské dovolené žena nemůže vykonávat zaměstnání, z něhož plyne peněžitá pomoc v mateřství. Ta činí sedmdesát procent z vyměřovacího základu.

Bezplatný Průvodce zákony pro rodiče na rok 2023 (Aperio – Společnost pro zdraví rodičovství) naleznete ZDE

Rodičovská dovolená
Přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci ode dne narození dítěte. A to v rozsahu, o jaký požádají, maximálně do tří let věku dítěte. Zaměstnavatel nesmí s určitými výjimkami dát v té době rodiči výpověď. Forma žádosti o rodičovskou dovolenou sice není stanovena, je ale dobré ji podat písemně. Je možné v té době na základě původní pracovní smlouvy i pracovat, čehož matka či otec využívají zpravidla na zkrácenou pracovní dobu. V tom případě ale nečerpají rodičovskou dovolenou a neplatí pro ně zvýšená ochrana před výpovědí.

Rodičovský příspěvek
Dávka státní sociální podpory
, jejímž smyslem je umožnit rodiči celodenní péči o dítě. Příspěvek může pobírat buď matka, nebo otec. Jeho pobírání obvykle navazuje na čerpání peněžité pomoci v mateřství. V případě, že na ni rodič nárok nemá, rodičovský příspěvek mu náleží hned od narození dítěte. Jeho celková výše činí tři sta tisíc korun, vyčerpat jej lze nejdéle do čtyř let věku dítěte. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou dvojčata či vícerčata, má rodič nárok na vyčerpání částky 450 tisíc korun.

Paní Martina s jedním z vnoučat
Náhradní výživné pomáhá. Na děti mají peníze konečně ti, kdo o ně pečují

Ošetřovné
Nárok má zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodu ošetřování nemocného člena domácnosti či péče o zdravé dítě mladší deseti let kvůli uzavření školského nebo dětského zařízení (zapříčiněného havárií, epidemií či jinou nepředvídatelnou událostí) či karantény. Čerpat jej mohou i registrovaní partneři či blízcí příbuzní, kteří se o dítě po danou dobu starají. Ošetřovné činí šedesát procent redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Výživné
Na výši pravidelných měsíčních splátek se rodiče mohou dohodnout. Jestliže se nedohodnou nebo je dohoda zjevně proti zájmu dítěte, rozhoduje soud. Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do doby, než jsou schopny živit se samy, není omezena věkem (například pokud je dítě nemocné nebo invalidní, může trvat po celý jeho život). Výživné lze vymáhat návrhem na nařízení exekuce u soudního exekutora nebo se matka či otec mohou obrátit na stát a požádat o takzvané náhradní výživné (za podmínky, že výše výživného je stanovena na základě rozsudku).