Jestliže už teď obyvatelé Kaplice přemýšlejí o originálním vánočním dárku pro své blízké, mohou si jako vhodný tip poznamenat vstupenky na promítání trojrozměrného filmu v místním kině.

Zastupitelé totiž v úterý večer rozhodli o tom, že ještě letos začne modernizace kaplického kinosálu. Ke konci roku tak bude nová nejen technologie promítání, jež umožní zařadit do programu i 3D filmy třeba rovnou v den jejich české premiéry, ale také pohodlné sedačky, zvuková aparatura nebo obložení sálu.

Výši nákladů na uskutečnění těchto změn upřesní až výběrové řízení, v němž Kapličtí zvolí firmu, jež biograf zdigitalizuje. Podle usnesení zastupitelů, kteří se víceméně řídili doporučením rozvojové komise městské rady, by však náklady neměly přesáhnout částku 4,5 milionu korun.

Z této sumy má dva miliony uhradit kulturní a informační centrum (KIC) s využitím peněz od sponzorů a dotace z fondu kinematografie, zbytek zaplatí město. Ovšem investovanou částku bude město KIC v následujících letech strhávat z příspěvků, které mu dává na provoz.

Navíc v podmínkách výběrového řízení si město zřejmě vymíní, že investovanou částku bude moci společnosti, jež kinosál zmodernizuje, postupně splácet.

Vedoucí ekonomického odboru městského úřadu Jana Holemá zmínila, že pokud by město muselo najednou investovat celou částku, byla by to pro rozpočet poměrně velká zátěž. „Jestliže ji ale budeme moci rozložit do několika let třeba po 600 nebo 800 tisících, město to ustojí,“ řekla.

Schválení digitalizace neproběhlo nijak hladce. Předcházela mu obšírná diskuse mezi zastupiteli. Například Libor Lukš (VV) poznamenal, že za dobu uplynulých deseti let, po kterou sedí v zastupitelstvu, je právě digitalizace kina první příležitostí udělat pro obyvatele města něco, co opravdu ocení.

„Měli jsme tu spoustu projektů za mnoho milionů, jako například revitalizaci parku, rekonstrukci Pobřežní ulice nebo investice do opravy bývalého pivovaru na Bělidle. Ale jaký měly ohlas u lidí, to všichni víme,“ řekl Libor Lukš.

Karla Macha (ODS) zase zajímala výše nákladů na celkovou modernizaci objektu kina, tedy i další úpravy kromě digitalizace samotného kinosálu.

Na ty však prozatím nedojde. Zastupitelé se shodli na tom, že omlazovací kúru letos podstoupí jen samotný kinosál, na další úpravy předsálí kina a dalších prostor v objektu se budou hledat peníze až v následujících letech. „Pokud se vše podaří, rád bych současně s digitalizovaným sálem otevřel alespoň komfortní občerstvení, jaké nabízejí i jiná kina,“ řekl Stanislav Trs.