Jednou z nich byly páteční Psí Vánoce, které se odehrály v městském útulku pro opuštěná zvířata. Návštěvníci přispívali na krmení, nebo krmení přímo donesli.

„Přispět je možné i na konto útulku s číslem účtu 19–221 241/0100, variabilní symbol je 9616,“ doplnila mluvčí města Jitka Augustinová.

Výtěžek své sbírky předaly útulku také základní školy T. G. Masaryka, Plešivec a Kaplická. Finanční dary poskytli i podnikatelé.

K sobotě neodmyslitelně patří oblíbená Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby, kterou zahraje Smyčcový orchestr Český Krumlov, jenž si do Zámecké jízdárny pozval jako hosta pěvecký sbor Česká píseň z Prachatic.

Zlatá neděle dětem v 15 hodin nadělí tradiční pohádku v Městkém divadle. Tentokrát O perníkové chaloupce v podání Divadla Duha Polná.

A v 17 hodin se sejdou všichni občané pod vánočním stromem na náměstí, kde si jako každoročně společně zazpívají Tichou noc v různých světových jazycích za pomoci Sama Korčáka, Davida Rajdla, Zdeňka Novotného nebo Josefa Papouška.

Program zpestří děti z mateřských a základních škol.

Sváteční slovo vikáře Václava Píchy

Advent je především o vztazích lidí k sobě navzájem. Advent je také touha, touha se setkávat. I lidé nevěřící jej mohou prožít tímto způsobem. Tedy tak, že si uděláme čas na sebe, uděláme si čas na své bližní. Pro nás křesťany je advent dobou ztišení, uklidnění, proto bohoslužby prožíváme v této posvátné klidné atmosféře, která pomáhá k tomu, abychom lépe viděli lidi kolem sebe.