Ve Zlaté Koruně i v noci na úterý bedlivě sledovali, zda se řeka opět nevylije z koryta. Naštěstí se tak nestalo. „Snad už je nebezpečí zažehnáno," dodal včera odpoledne zlatokorunský starosta Milan Štindl.

V Deskách u Malont zažili v pondělí večer pořádnou bouřku s průtrží. A nechyběly ani kroupy, dokonce bylo vidět cosi jako tornádo. Více strana 10.

Ani Malonty se nevyhnuly červnovým povodním. „Naštěstí oproti roku 2002 nevznikla záplavová vlna, o což se zasloužily nové a opravené mosty," řekl místostarosta Malont Mojmír Vrzal. „Voda nyní zaplavila naše cesty, zahrady a některé sklepy byly pod vodou, u jedné chalupy se voda zastavila asi centimetr od prahu. Do domů voda naštěstí nevlítla." Poškozené jsou kanalizace. Nicméně škoda rozhodně není taková jako v roce 2002, kdy se v Malontech vyšplhala na 15 milionů korun.

Upozornění občanům: Po dobu trvání 2. nebo 3. stupně povodňové aktivity platí zákaz plutí po vodních tocích podle §117 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, za porušení lze uložit pokutu až do výše 200 tisíc korun.

Podle informací od společnosti ČEVAK se čeká na dostupné bakteriologické rozbory pitné vody ve Vyšným. Do té doby doporučujeme vodu nepít.

Odtok z vodní nádrže Lipno je ke středečnímu ránu 104 m3/s.