Například se zde tuží osm desítek strakonických vojáků. Využívají toho, že v rámci Ample Strike 2019 se ve vzdušném prostoru nad ČR pohybuje velké množství letadel. Strakoničtí vojáci využívají toto intenzivní letové úsilí k tomu, aby se zdokonalili v boji se vzdušným protivníkem. Plní ovšem i další úkoly - např. předsunutým leteckým návodčím, jež se účastní zmíněného cvičení Amle Strike, simulují pozemní cíle, na které oni navádějí letouny a vrtulníky.

"Sladit standardní operační postupy, zdokonalit se v boji se vzdušným protivníkem, ale i simulovat pozemní cíle pro předsunuté letecké návodčí," říká kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku, která činnost vojáků přibližuje. "To vše je úkolem osmi desítek příslušníků 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic, kteří se v těchto dnech ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice účastní taktického cvičení Red Dwarf."

Cvičí zde jednotka, vyzbrojená protiletadlovým raketovým systémem 2K12 KUB, která je doplněná o místo velení a řízení palby. Výcvik absolvují také osádky bojových vozidel S-10M2D a družstva vzdušného průzkumu.

„Jedná se o první ze série cvičení, při kterých chceme optimalizovat a sjednotit standardní operační postupy v důsledku změn, které nastaly v tabulkových počtech a organickém složení jednotek u 251. protiletadlového raketového oddílu,“ uvedl nadporučík Petr Michek, který řídí cvičení strakonických protiletadlovců.

Činnost vojáků tak probíhá pod dohledem příslušníků skupiny bojové přípravy, kteří pro velitele baterií, čet a družstev připravili takzvaná instrukčně-metodická zaměstnání. Jejich cílem je sladit jednotky tak, aby všechny protiletadlové baterie 2K12 KUB používaly při bojové činnosti stejné postupy.

Ve vojenském prostoru na Českokrumlovsku cvičí také vojáci z 252. protiletadlového raketového oddílu. Osádky bojových vozidel S-10M2D působí ve prospěch předsunutých leteckých návodčích, kteří se v těchto dnech účastní mezinárodního cvičení Ample Strike. Bojová vozidla simulují při výcviku leteckých návodčích pozemní cíle.

„Intenzivní letové úsilí, které probíhá v rámci mezinárodního cvičení Ample Strike 2019, využíváme dále pro zdokonalení operátorů v zachytávání vzdušných cílů. Součástí druhého týdne cvičení je i výcvik a kontrolní cvičení řidičů bojových vozidel,“ doplnil rotmistr Ivo Langhammer, který v Boleticích dohlíží na výcvik jednotky vyzbrojené protiletadlovým systémem S-10M2D.