Anketa Deníku, v níž jste vy, naši čtenáři, volili budoucího starostu Českého Krumlova podle svých představ, určila již vítěze.

Jako kandidáty na příštího starostu, bez ohledu na to, zda dotyčný je či není činný v komunální politice, jste vybrali dvanáct adeptů.

Největším počtem hlasů, a sice 207, zvítězil Aleš Mik, vedoucí odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje. Na druhém místě se 187 hlasy se umístil Dalibor Carda, ředitel Základní školy Za Nádražím a třetí místo patří asvokátce Evě Zajíčkové, která získala 137 hlasů.

Mezi další úspěšné kandidáty se řadí Lumír Luštický, vedoucí investičního oddělení Jihočeské univerzity se 108 hlasy, a Tomáš Zunt, předseda Občanského sdružení ICOS, se 74 hlasy.

Další pořadí:

17 hlasů Dana Kuchtová – zastupitelka, ředitelka Dětského domova v Praze 9 – Klánovicích
12 hlasů Luboš Jedlička – starosta Českého Krumlova
11 hlasů Miroslav Reitinger – ředitel Českokrumlovského rozvojového fondu
8 hlasů Robin Schinko – zastupitel
7 hlasů Jan Vondrouš – radní, první porevoluční starosta, podnikatel
6 hlasů Josef Hermann – zastupitel, manažer Českokrumlovského rozvojového fondu
3 hlasy Jan Srnec – podnikatel

Připomínáme, že tato anketa se konala nezávisle na skutečných kandidátních listinách, jejichž pilování pro rychle se blížící komunální volby finišuje, neboť termín pro jejicjh odevzdání je stanoven na 10. srpna. Nicméně bude jistě zajímavé pak porovnat, jestli se shodnou s výsledky komunálních voleb.

Na to je ale ještě čas, takže nyní blíže představujeme pět nejúspěšnějších v anketě Deníku, kterým jsme položili stejné otázky.

1. Čekali jste od čtenářů nominaci na starostu?
2. Angažujete se v komunální politice nebo se do ní chystáte vstoupit?
3. Jaké vlastnosti by podle vás měl mít starosta města?
4. Co je podle vás největší problém Českého Krumlova?


Aleš Mik, 40 let, právník, v současné době vedoucí kanceláře ředitele krajského úřadu

Ve volném čase rád poslouchá hudbu, cestuje za architektonickými památkami nebo výstavami moderního výtvarného umění a rekreačně sportuje na kole nebo v českokrumlovské kuželně.

1. Vzhledem k tomu, že ještě před touto nominací jsem byl osloven, zda bych v komunálních volbách byl ochoten kandidovat, samotná účast v anketě mne již tolik nepřekvapila. Nominace i výsledného počtu hlasů si vážím, ovšem výsledky ankety v této době nechci přecenit.

2. Již patnáctým rokem pracuji pro orgány samosprávy na obecní nebo krajské úrovni, na základě těchto zkušenosti jsem byl požádán o účast na kandidátce a získal důvěru členů strany TOP 09. Pokud bude i v komunálních volbách úspěšná, znamenalo by to pro mne vstup do politiky.

3. Starosta by měl umět naslouchat občanům i svým kolegům v zastupitelstvu a mít odvahu prosazovat i nepopulární opatření. Starosta by měl svou funkci vykonávat nestranně, aby byl starostou i těch občanů města, kteří jeho kandidátku nevolili. Svým vystupováním by měl město důstojně reprezentovat. Vlastnosti starosty by se měly vhodně doplňovat s vlastnostmi dalších členů vedení radnice, aby spolu mohli účinně spolupracovat ve prospěch města.

4. V Českém Krumlově žiju rád a nemyslím si, že problémy života ve městě je třeba vtěsnat do kategorií jako největší nebo naopak nejmenší problém. Co postrádám, je průhlednost rozhodování a řešení jednotlivých problémů v rámci celkové strategie. Za nežádoucí považuji stav, kdy množství kvalifikovaných lidí z Českého Krumlova odchází hledat odpovídající uplatnění mimo město.

Dalibor Carda, 54 let, ředitel ZŠ Za Nádražím Český Krumlov

Učitelem je od roku 1981. Jeho největším koníčkem je sport. Aktivně hrál volejbal, lyžoval, má rád přírodu a turistiku. Vychovává mladé volejbalisty. Kromě toho působí jako záchranář Horské služby České republiky na Kramolíně a v Nové Peci.

1. Myslím, že se někdo doslechl, že se po čtyřech letech odpočinku chystám znovu kandidovat do mětského zastupitelstva.

2. Byl jsem již dvě volební období členem městského zastupitelstva. Čtyři roky jsem byl v radě města. Vždy jsem se snažil vložit do činnosti vše dobré, co umím a znám. V podzimních volbách budu kandidovat v pozici volebního lídra za ČSSD.

3. Klid, rozvahu, vstřícnost a trpělivost. Umět naslouchat, třídit informace a vybrat pro město vše, co bude sloužit k pohodě a klidu jeho obyvatel.

4. Co může být větší problém v době, kdy se omezuje financování téměř všech činností ve státě? Najít co nejvíce možností, jak získat peníze pro městský rozpočet. Najít jejich správné užití už takový problém není. Horší je stanovit priority.

Eva Zajíčková, 30 let, advokátka

1. Nevěděla jsem, že se tato anketa připravuje. Překvapilo mě, že mě někdo navrhl. V současné době věnuji převážnou část svého času našim dvěma dcerám, výkonu advokátní praxe a postgraduálnímu studiu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. O tom, že bych po podzimních volbách do obecních zastupitelstev vykonávala funkci starostky města Český Krumlov tedy v současné době neuvažuji.

2. Od roku 2005 jsem členkou ODS, dva roky jsem byla členkou místní rady ODS a toto čtyřleté volební období jsem členkou kontrolního výboru zastupitelstva Města Český Krumlov. V podzimních volbách do zastupitelstva města Český Krumlov budu kandidovat za ODS na pozici číslo 18.

3. Dle mého názoru by starosta města měl být slušný, poctivý a pracovitý člověk. Měl by umět naslouchat druhým, ale zároveň uhájit svůj názor.

4. Největší problémy Českého Krumlova spatřuji v nedostatku volných míst v mateřských školách, v nedostatku neplacených parkovacích míst pro občany Českého Krumlova a v nedostatku stavebních parcel na území města Český Krumlov zejména pro mladé rodiny, které se z tohoto důvodu stěhují do přilehlých obcí.

Lumír Luštický, vedoucí investičního oddělení Jihočeské univerzity

Z důvodu prázdninové nepřítomnosti odpovídal narychlo, rovnou z místa, kde právě byl.

1. Rozhodně jsem to nečekal. Bylo to překvapení a určitě milé překvapení.

2. Ne. To je jednoduchá odpověď. Ovšem v rámci komunálních voleb spolupracuji s určitou politickou stranou, takže se objevím na jedné z kandidátních listin.

3. Starosta by měl podle mě být vstřícný k občanům, ochotný řešit dennodenní problémy a měl by být vybaven diplomatickými schopnostmi, aby byl schopen jednat s různými subjekty v zájmu města.

4. To říci je v současnosti, kdy nejsou peníze, těžké. Není tady jeden jediný největší problém, ale celá řada drobnějších, které je třeba řešit, proto bych nevypichoval žádný. Mám na mysli takové, jako stav komunikací, vodohospodářské infrastruktury – některé čtvrti dodnes nemají splaškovou kanalizaci; turismus a pěší zónu, dopravu a tak dále, všechny se navzájem prolínají.

Tomáš Zunt, 36 let,ředitel (předseda) neziskové organizace ICOS Český Krumlov, o.s.

Mezi jeho záliby patří četba, dějiny 20. století, současné výtvarné umění, pohyb v přírodě a v neposlední řadě je pro něho koníčkem i jeho povolání, tedy práce spočívající v rozvoji neziskového, občanského sektoru a sociálních služeb.

1. Především mě nominace upřímně a mile potěšila. A musím říct, že si této důvěry čtenářů velice vážím.

2. Dlouhodobě se zajímám o dění ve městě a jako občan se snažím na dění reagovat. S politiky se setkávám i profesně nejen na místní úrovni. A protože nejsem v posledních letech příliš spokojen s vývojem města, s lidmi, kteří město zastupují včetně těch, kterými se vedení města obklopuje, dospěl jsem k rozhodnutí, že je nejvyšší čas se vážně angažovat i přímo v komunální politice. Jinak řečeno, selhávají-li ve městě běžné mechanismy občanské angažovanosti a člověk si nechce jen stěžovat a sedět se založenýma rukama, není jiné cesty, než se pokusit ovlivnit chod města přímým vstupem do komunální politiky.

3. Jednoznačně vlastnosti, které ale bohužel často u čelních politických představitelů - a nejen v našem městě - poněkud postrádám. Za prvé je to určitě schopnost obklopovat se odborníky a co nejschopnějšími lidmi, nemít strach spolupracovat s někým jiným, než pouze s tzv. přitakávači a pochlebovači, kteří utvrzují, že to vše děláme dobře. K výbavě starosty by pak bezpodmínečně mělo patřit umění naslouchat a umění nacházet konsenzus. Když přidáme vlastnosti, jako jsou otevřenost, slušnost, neúplatnost, odpovědnost a schopnost vidět dál než za čtyřletý mandát, můžeme se těšit na to, že budeme mít starostu, s nímž bude radost spolupracovat.

4. Těch problémů je více. Když bych ale měl vypíchnout ten největší, který způsobuje i kumulaci problémů dalších, pak je to jednoznačně dlouhodobější absence koncepční práce na rozvoji města. Krumlovu zcela chybí otevřenost vedení města a úřadu vůči občanům, vůle aktivně zapojovat odborníky a občany do řešení konkrétních problémů. Dlouhodobě postrádám ambici města opravdu aktivně informovat občany a snažit se neopomíjet ty, kterých se dané problémy týkají.