„Je to jedna z klíčových schopností, nejenom pro speciální síly a výsadkáře, ale průřezově pro všechny konvenční jednotky, protože je vysoký předpoklad boje v zastavěných oblastech,“ uvedl při své průběžné kontrole náčelník generálního štábu Armády České republiky, armádní generál Aleš Opata.

Úkol k zavedení nového kurzu v tzv. breachingu obdržel 15. ženijní pluk v květnu letošního roku. „Posláním tohoto soustředěného výcviku je připravit řídící zaměstnání, tedy osoby, které povedou jednotlivé části kurzu v násilných vstupech do objektů,“ popsal stěžejní bod celé přípravy zástupce velitele 15. ženijního pluku plukovník František Richter.

Breaching je jednoduše řečeno násilný vstup do budovy oslabeným místem, zpravidla dveřmi, a slouží k tomu, aby se dovnitř dostal útočný tým.

Podle jednoho z řídících kurzu, kapitána Jana Hanudeľa, se jedná o komplexní schopnost, která v AČR dlouhodobě chyběla. „Poprvé jsem breaching cvičil v roce 2014 v rámci kurzu CEO USMC v USA. Obdobnou zkušenost mají další desítky vojáků ze zahraničního působení s koaličními partnery. Roky se tento výcvik nedařilo zavést do naší přípravy a až intenzita soudobých konfliktů v zastavěných oblastech potvrdila, že zavedení breachingu nelze nadále odkládat.“

Důležité je pro budoucí řídící kurzu v provádění násilných vstupů do objektů, aby naučili vojáky především dodržovat bezpečnostní opatření.“ Kromě toho jim chceme ukázat, že se toho nemusí bát. Chceme je zaškolit v konstruovaní a umísťování náloží a vůbec celou taktiku, která je k tomu nutná,“ doplnil instruktor ze střediska bojového výcviku 43. výsadkového pluku v Chrudimi.

„Při výcviku se budeme nejvíc zaměřovat na individualitu, aby ti vojáci byli schopni pracovat samostatně bez dalších nadřízených nebo zkušenějších kolegů. Chceme se soustředit přímo na jednotlivce,“ přiblížil své představy o budoucím výcviku instruktor ženijní přípravy u 601. skupiny speciálních sil Prostějov.

První kurz se uskuteční v půlce února v Prostějově a druhý na konci března v Bechyni. Každého se zúčastní maximálně 15 vojáků.

Zuzana Králová