„Kdo Ivu znáte, tak víte, že je nejenom skvělá učitelka, ale také umělkyně tělem i duší,“ zahájila výstavu ředitelka ZUŠ Jitka Nestřebová. „Hodně si jí za to vážím a byl to můj podnět, že by se mi líbilo, kdyby ve škole něco ze své tvorby a prací vystavila.“

Sál rozezněla muzika. Milým překvapením bylo vystoupení obou dcer Ivy Hulíkové, dále hráli žáci ze tříd Marie Bůžkové, Anežky Opekarové a Libora Heřmana.

Novodobé Slavnosti pětilisté růže se konaly poprvé v roce 1968, pak v letech 1969 a 1970 a poté je vládnoucí garnitura zakázala coby propagaci feudalismu. První ročních obnovených slavností se konal v roce 1990 (na snímku).
OBRAZEM: Krumlovská devadesátá. První porevoluční rok se znovu konaly slavnosti

Úvodního slova se ujala Jana Holcová, výtvarnice a učitelka výtvarného oboru ZUŠ v Českém Krumlově. „Jsem velmi poctěna, že mohu výstavu otevřít,“ řekla. „Za dobu, co Ivu znám, jsem poznala, jak nenápadný, ale moc krásný člověk je. Každé setkání s ní je svátek harmonie, laskavosti, pochopení, respektu. Vytváří pevné a láskyplné prostředí pro svoji rodinu, profesně neobyčejně velice pozvedla výtvarný obor ve Velešíně, a to nejenom počtem žáků, ale hlavně kvalitou pedagogické práce. Její hluboký ponor do profese a výtvarné pedagogiky je tak velký a přínosný, že je výtvarný obor ve Velešíně oceněn na republikové úrovni. Díky arteterapickému studiu i praxi je pro své žáky i kolegy laskavým, pozorným, chápajícím a naslouchajícím průvodcem.“

Inspirováno řasami

Mimo svého zaměstnání se ve své volné tvorbě Iva Hulíková věnuje především malbě. „Tato výstava je trošku netypická, to, co tu vidíte, jsou převážně grafiky – tisky, linoryty, modifikované, dotvářené, svobodně kombinované s malbou akvarelem, pastelem, fotografií, to už je tajuplná Ivanina kuchyně,“ přiblížila Jana Holcová četným návštěvníkům charakter vystavených děl.

„Výstava Květy odlivu je inspirována mořskými řasami a nejrůznějšími přírodními nálezy na pobřeží Bretaně, kterou Iva navštívila a kterou je dlouhodobě fascinována. Výtvarně charakterizuje toto dílo svobodné nakládání s tvorbou, odvaha experimentovat, velmi křehká a něžná barevnost, vrstvení, práce s lazurami, průsvity. Jsme vtažení do jakési výtvarné hry, která nám nechává prostor pro tajuplné nedořčení a nabízí fascinaci prostými skutečnostmi, které můžeme slepě minout nebo přijmout jako veliký dar. Obdarování a fascinace obdarováním jsou pro tento soubor velmi typické. Iva se umí dívat, přijímat věci tak, jak přicházejí a proměnit je ve výjimečnou krásu a něhu. Nechme se opájet dary, které přinášejí její obrazy tak, jako se Iva nechává unášet náhodnými setkáními s vodou, mraky, květy, křídly vážek, s prostými věcmi, kterým ve svých dílech dokáže dát přesah, že mohou mít větší hloubku než cílená filosofie. Její obrazy jsou pro mě esencí úžasu nad krásou, je to zhmotnělá poezie.“

Výstava Květy odlivu je ve dvoraně velešínské základní umělecké školy k vidění do 20. května.