„Na největší problém jsme narazili u prověřování, zda nedocházelo k dělení veřejných zakázek za posledních deset let," vysvětlila zastupitelům Jana Kitzbergerová, právnička českokrumlovského městského úřadu, která má na starosti právě veřejné zakázky. „Za tu dobu už totiž nejsou evidovány veškeré účetní doklady, protože již nemusejí být archivovány. Takže prověřit, jestli nedošlo k dělení veřejných zakázek, je prakticky nemožné. Proto jsme radě města předložili návrh zkrátit období prověření společnosti na tři roky."

S tím je ale velmi nespokojený předseda pracovní skupiny pro zadání auditu Jan Novák: „Na dubnovém jednání zastupitelstva byla na návrh zastupitele Miroslava Máčeho rozšířena doba, za kterou má být audit proveden, a to až na 10 let. Teď se zastupitelé dozvědí, že to v podstatě po právní stránce nejde."

„Přišli jsme tak o měsíc práce." Nelíbilo se mu ani to, že v předkládaném návrhu usnesení není ani zmínka o tom, v čí gesci audit bude.
„Hodinu a půl jsme zde minule diskutovali, jestli lze, nebo nelze tuto problematiku převést do gesce zastupitelstva," řekl Jan Novák, „v zápisu jednání jsem ale tuto dikci nenašel. Nelenil jsem, sehnal jsem si právní stanovisko jedné pražské právní kanceláře – a možné to je. Poslal jsem to panu tajemníkovi, ale v návrhu na usnesení z dnešního jednání, kde mělo být reagováno na to, zda gestorem bude rada, nebo zastupitelstvo, není ani písmeno."

Starosta města Dalibor Carda to vysvětluje tím, že se k tomu rada ještě nedostala a hlavně, že je třeba, aby úřad zadání výběrového řízení auditorské firmy nejprve připravil, protože pokud ho bude připravovat zastupitelstvo, bude to trvat neúměrně dlouho.
„Potřebujeme začít zpracovávat zadání řízení – ale ještě nemáme ani jeho náznak, ani náznak ceny. Bude lepší, když pro zastupitele připravíme komplexní materiál. Pokud bude mít tuto mravenčí práci na starosti zastupitelstvo, budeme s každým materiálem čekat na zasedání zastupitelstva a bude se to celé prodlužovat, proto jsme tento bod nedávali."

S tím ale nesouhlasí zastupitel Vojtěch Němec: „Zjištění ceny auditu je otázka pár dnů. Je ale třeba zadat konkrétní časové období, nikoli několik možností. A pokud auditor při kontrole přijde na nějaké nesrovnalosti, vyžádá si patřičné dokumenty i za více let zpátky tak jako tak."

Na návrh Jana Vozábala zastupitelé nakonec celý bod z programu jednání stáhli a pracovní skupinu pověřili jeho dopracováním. O rozsahu kontroly a o tom, zda ji budou mít na starosti oni, anebo rada města, by měli rozhodnout na konci června.

Jaké mechanismy kontroly v ČKRF vlastně fungují, přiblížil ředitel Miroslav Reitinger: „Na práci fondu od počátku dohlíží dozorčí rada, kterou si volí rada města. Ta má výkon jediného společníka společnosti, předkládá se jí většina rozhodnutí a zásadních kroků. Kromě toho se všechny plány a výsledky hospodaření předkládají i zastupitelům. Výsledky dostávají každého čtvrt roku i s komentářem a kontrolní výbor má možnost prověřovat nájemní smlouvy na nebytové prostory a mnohé další."