Vedení města si nechalo na Ministerstvu vnitra vypracovat jiný rozbor, který říká, že audit ČKRF může být vyhrazen pouze radě, nikoli zastupitelstvu. Takže o dalším postupu auditu bude hlasovat ona, zastupitelé nemají rozhodovací pravomoc, ale pouze poradní hlas, a budou o tom, co se děje, jen informováni.

„Byť už jsem v médiích slyšel, že to je jen další právní názor, není tomu tak," vysvětluje radní Martin Lobík (TOP09). „Je to oficiální vyjádření odboru Ministerstva vnitra, který má tyto záležitosti na starosti. MV je nadřízeným orgánem v této věci podle zákona o obcích."

„Já to považuji pouze za další právní názor člověka, který sedí na ministerstvu 
v kanceláři vedle právníka 
s předchozím, naprosto odlišným názorem," oponuje Vojtěch Němec (ANO 2011). „Není to výnos žádného soudu, ani správního, ani ústavního, ani žádného jiného a na to samozřejmě musíme brát zřetel."

„A protože to nechceme komplikovat, budeme se muset s radními nějak dohodnout," řekl Vojtěch Němec, který je už situací kolem auditů podle vlastních slov dost znechucený. „To znamená, že s největší pravděpodobností budeme trvat na tom, aby starosta dostál svým slibům, že se napřed na zastupitelstvu k auditu domluví nějaké body, patnáct minut nato se sejde rada a schválí je. Bude to obrácený postup, který právě starosta navrhl už asi před třemi měsíci."

Na otázku, zda by odpověď na otázku, jestli audit přece jenom nemůže mít ve své gesci zastupitelstvo, neměl poskytnout soud, Vojtěch Němec odpověděl: „Kdyby soudy pracovaly jako na Západě, neměl bych s tím problém. Ale mám s tím problém sám za sebe jako za osobu. Kdybych to měl být já, kdo to k soudu podá, mám problém s tím, že by to stálo spoustu peněz a na výnos ústavního soudu bychom mohli čekat taky tři roky."

Na říjnovém zasedání zastupitelstva by tedy podle Martina Lobíka mělo být zrušeno srpnové usnesení, že o auditu bude hlasovat zastupitelstvo. „A pak by se mělo mluvit o tom, které firmy budou oslovené," uvedl radní.

Právě to je podle Vojtěcha Němce další věc, kterou je nutně předem pořádně prodebatovat: „Dříve jsem měl za to, že stačí oslovit určitý konkrétní počet firem. Nicméně existuje judikát, že stačí, aby se o auditu doslechla jakákoli auditorská firma, a může se do výběrového řízení sama přihlásit. Já v tom problém nevidím a jedním z bodů, který na příštím zastupitelstvu určitě vznesu, je ten, aby řízení bylo vyhlášeno veřejně na úřední desce. Předem nemůžeme vylučovat žádné firmy."

S tímto postupem ale nesouhlasí radní Martin Lobík, podle něhož je shoda na auditorských firmách klíčová: „Myslím, že bychom měli napřímo oslovit čtyři pět velkých relevantních auditorů – pokud to někdo bude chtít úplně otevřít, těžko porovnáme nabídku např. Deloitte a nějaké malé firmičky z Budějovic. Musíme zvážit, jestli audit provedou firmy z první ligy, které na to mají kapacity, znalosti a know-how. U auditu bude třeba fungování ČKRF porovnat s podobnou společností. Jak by něco takového mohla malá firma, která žádnou městskou společnost nedělala, porovnat?" Důležité je podle něj i to, že když audit bude dělat renomovaná velká firma, bude vyloučeno i riziko, že výsledek auditu bude dělat „něčí známý".

Do říjnového zasedání se tak nesejde ani skupina pro přípravu auditů, v jejímž čele stojí Jan Novák (ANO 2011). „Není ani proč," vysvětlil předseda skupiny. „Naším úkolem bylo stanovit nějaká kritéria, ta byla předložena a tím to zatím končí. Jaký bude další osud skupiny a jestli se bude podílet na výběru auditora, rozhodnou zastupitelé."

„Svou roli musí skupina podle mého sehrát při výběru auditora," potvrdil Martin Lobík. „Měla by vyhodnotit nabídky, zjistit, jestli byla splněna různá kvalifikační kritéria a tak dále."