Do Vánoc tam budou taky nové toalety.

Wi-fi, kamery, nový informační systém pro cestující a po dlouhých desetiletích krytý perón. To je jen krátký výčet novinek na krumlovském autobusovém nádraží, které se v neděli otevře autobusům i cestujícím.

„Do konce roku částečně opravíme i nádražní halu s čekárnou,“ dodává Petr Troják, ředitel Českokrumlovského rozvojového fondu. „Cestující budou mít k dispozici rekonstruované toalety a nápojové a jídelní automaty, na jaře otevře i prodejna s občerstvením.“

Nádražní budova, kterou má v majetku město, nikoli Fond, ale potřebuje rekonstrukci kompletní. Ta už se plánuje, připravuje se dokumentace, a mělo by na ni dojít v letech 2019 a 2020.

Kde zastavit?
Pět dočasných stání na zastavení a vyložení či naložení cestujících (v režimu Kiss nad Ride) bude na ul. Nemocniční v místě budoucí zastávky MHD, pod výjezdem z nádraží, zhruba v úrovni nádražní budovy.

Perón se tedy otevře v neděli, stavba na zbytku terminálu poběží dál, i když původně mělo být hotovo do konce roku. „Cestující se tak budou stále nacházet v blízkém okolí stavby, což sebou přináší jistý diskomfort, proto jim předem děkujeme za shovívavost a pochopení,“ říká Petr Troják, ředitel Českokrumlovského rozvojového fondu (ČKRF), který rekonstrukci zajišťuje. Za skluz můžou hlavně nečekané potíže se svahem nad budoucím parkovištěm. „Ani provedené geologické průzkumy, rešerše a sondy neodhalily, že se v jedné části svahu vyskytuje výrazně nesoudržná hornina a v druhé naopak hornina nejvyššího stupně těžitelnosti,“ vysvětluje. Fond proto požádalo prodloužení termínu dokončení stavby. „Centrum pro regionální rozvoj ČR nám vyhovělo a termín posunulo na 31. května 2019,“ potvrdil Petr Troják.

Pracovat se bude dál nejen na parkovišti, na kterém bude stovka parkovacích míst, ale i na přechodech pro chod-ce nebo na instalaci technologií pro automatické řízení vjezdů i výjezdů. „Velká část stavebních prací se bude týkat terénních úprav, včetně výsadby zeleně, výsevu trávníků a instalace závlahových systémů,“ doplňuje mluvčí města Petra Nestávalová. „Budou pokračovat také práce na dokončení nového schodiště, tedy nového přístupu na terminál od Objížďkové silnice.“

DOTACE V OHROŽENÍ? ZATÍM JE ČASU DOST
ČKRF dostal na stavbu dotaci ve výši 42,5 milionu korun z peněz Evropské unie. Pozemky s nádražím měl ale v době podání žádosti pouze pronajaté od města, nebyl jejich přímým vlastníkem, i když jde o jednu ze tří městských společností (společně s Lesy a Službami města). Dotační podmínky se ovšem v roce 2016 změnily. A tak město bude muset pozemky na Fond převést a schvalovat to budou zastupitelé. Převod byl naplánovaný na srpnové zasedání zastupitelstva, rada města ho ale raději nechala až na nově zvolené zastupitele. „Převod je třeba provést nejpozději do roku od dokončení projektu, s první zprávou o udržitelnosti projektu, tj. do 31. května 2020,“ vysvětlil Miroslav Reitinger, jednatel Fondu. Ředitel Petr Troják dodal, že by bylo dobré to nenechávat na poslední chvíli, aby bylo dost času na zpracování administrativy.

CENA: 82 MILIONŮ
Nový terminál vyjde na 82 milionů korun. 42,5 mil. pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

Na zhruba 73 mil. vyšla samotná stavba, zbytek jde na informační systém a technologie spojené s vjezdem a výjezdem.

„Budou účtovány i nějaké vícepráce spojené s neočekávanou stabilizací svahu nad nádražím, ale jinde se nám daří šetřit, takže celková bilance bude jen nepatrně vyšší,“ říká Miroslav Reitinger. „Ozývají se hlasy, že za 80 milionů jsme toho moc nepostavili, leda lepší povrchy, obrubníky a střechu. Ale je zde spousta práce, která není vidět. Na celém území jsou nové inženýrské sítě, je to složitá křižovatka kanalizace, zatrubněného potoka a dalších rozvodů, a samozřejmě také ohromné množství opěrných zdí a dalších konstrukcí.“