"V knize přibližujeme období přibližně mezi roky 1860 a 1950, což odpovídá éře fotoateliéru Seidel," přiblížil na úvod historik Jindřich Špinar. "To je zdroj, který nám poskytuje fotografie a inspiruje nás k tomu, abychom takové knihy psali. Já se domnívám, a nejsem určitě sám, že éra na přelomu 19. a 20. století je zajímavější než celý středověk a raný novověk, a to i v případě Českého Krumlova, přestože hmotné památky nejsou tak výrazné. Nejvýznamnější nejen hmotnou, ale i duchovní památkou Českého Krumlova na tuto éru je právě fotoateliér Seidel. Zachycuje něco, co je typické pro měšťanskou společnost 19. a 20. století, a nejenom že se zachoval, ale je v něm 140 tisíc snímků dokumentujících tuto. Je to paměťová instituce srovnatelná s ostatními památkami UNESCO."