Na protipovodňových opatřeních na říčce Černé by měli Benešovští pracovat od příštího roku. Tedy pokud vše půjde podle plánu.

Řeka Černá a stále častější přívalové deště totiž sužují rok co rok Benešov nad Černou. Z břehů rozlitá voda způsobuje škody jak na obecním majetku, tak samozřejmě na majetku občanů.

„Máme už zpracovaný projekt na protipovodňové opatření. Při setkání s Povodím Vltavy jsme se dohodli, že bychom společně mohli práce zahájit příští rok,“ řekla benešovská starostka Veronika Korchová.

„Obec by se postarala o rozšíření koryta v zatáčce u rodinných domů. Měla by se tam také vystavět ochranná zeď. Povodí by koryto vyčistilo, prohloubilo a společně bychom pak zpevnili břehy,“ načrtla Korchová některé zásahy na řece Černá.

Benešovské poslední dobou ale trápí více než samotná řeka přívalové deště, kdy se voda valí přes komunikace, na kterých pak zanechá trvalé stopy. „Zničí stoku, odloupne kus komunikace. Ročně do oprav dáme třeba i sto tisíc korun,“ řekla Korchová.

Podle slov starostky Benešova nad Černou se obec snaží s vodou neustále bojovat.

„Stojíme vždycky před otázkou, zda vyčistit toky kolem cest, aby voda neprotékala do silnice, objektů, domů. Je za tím ale hodně práce. V každém případě stoky i prohlubujeme, aby dostatečně stíhaly odvádět vodu. Někdy dokonce uděláme stoky nové, jako třeba v osadě Klení. Musíme se o to postarat,“ řekla Veronika Korchová.

Protipovodňová opatření jsou aktuální i v ostatních obcích Českokrumlovska. Brzy se začne pracovat na úpravě mostků v Chlumu či Stupné na Křemežsku. „Čekali jsme na to dlouho, nyní už ale věřím, že se konečně dočkáme,“ řekl Jan Laštovička z Chlumu.

Potíže s vodou má také obec Přísečná, kde by problém mohla vyřešit plánovaná retenční nádrž.