Snahu místních zkrášlovat a zvelebovat obec občas jiní zhatí. „V Benešově všechno pěkně kvete, stejně jako obnovený sad směrem na Klení," říká starostka Veronika Korchová. „Bohužel stromy i květiny často někdo ničí."

To se však netýká jenom květeny a tak obec zpřísnila obecní vyhlášku a posílila kamerový systém.

Pomoc přislíbila také kaplická policie, takže policisté z obvodního oddělení budou nyní na Benešovsku častými návštěvníky. Zmapují si tamní problémy související s pitím alkoholu a požívání jiných návykových látek a další přestupky.

„Z naší strany se jedná především o preventivní kroky," sdělil včera místostarosta Marian Malák. „Všechny podnikáme v součinnosti s policií. Na kamerový systém lidi upozorňují cedule na začátku i na konci obce. Problém je především s osobami, které nemají práci a nedbají na venkovní pořádek. Ohledně dodržování veřejného pořádku jsme zpřísnili i vyhlášku, tak uvidíme. Doufáme ale, že postihy na některé občany nebudeme potřebovat."

Obec policistům také připraví potřebné zázemí. „Vše děláme postupně," přitakal Marian Malák.