Ocenění si vysloužili Zdeňka Jirkalová, která si loni v knihovně vypůjčila 181 knih, Milan Kozel, jenž přečetl 135 titulů, a nejpilnější dětský čtenář Radek Laštovička. Ten přečetl 24 knih.

V obecní knihovně vládne Hana Hubená, která se čtenářům věnuje už 38 let. Knihovnu najdete v přízemních prostorách bytového domu v centru městyse. „Naší knihovnu nám leckde závidí," konstatoval Jaroslav Klein. Knihovna je bezbariérová a současně funguje i jako infocentrum.

Knihovnické služby mají v Besednici dlouholetou tradici. První čtenáři si v obci mohli půjčovat knihy už v roce 1923.

„Bylo to dva roky po dokončení nové radnice, v níž knihovna tehdy našla své prostory," připomíná Jiří Mohaupt, obyvatel Besednice, který při setkání v obřadní síni nechyběl. „Tenkrát byla z občanů ustavena knihovní rada a knihovna získala první knížky z Národní Jednoty Pošumavské." ⋌