A kdy by se tak stalo? „V lednu bychom měli dostat finální vyjádření, jestli se obor bude otvírat, nebo nebude, a o této variantě budeme informovat i letošní žáky z devítek. A pokud dostaneme souhlas, obor bychom otevřeli už příští školní rok, tedy 2024/25,“ doplnila zástupkyně ředitelky kaplické střední školy Veronika Reitingerová.

Zleva: Ministr vnitra Vít Rakušan, ředitelka SOŠ-SOU Kaplice Zdeňka Lovčí, zástupkyně statutárního orgánu Jana Kopúnová a starosta Kaplice Radek Ježek.Zleva: Ministr vnitra Vít Rakušan, ředitelka SOŠ-SOU Kaplice Zdeňka Lovčí, zástupkyně statutárního orgánu Jana Kopúnová a starosta Kaplice Radek Ježek.Zdroj: Se svolením města Kaplice

„Jde o obor těsně spjatý např. se složkami Integrovaného záchranného systému a podpora ministra, resp. Ministerstva vnitra ČR, je pro školu velmi důležitá,“ vysvětlil starosta města Radek Ježek (Děti Kaplice).

Kaplice jako zřizovatel zajišťuje provoz tří mateřských škol a dvou základních škol přímo ve městě, v regionu Kaplice coby Obce s rozšířenou působností jsou i další školská zařízení mateřského a základního typu. „Zřízení nového plnohodnotného atraktivního oboru Bezpečnostně právní činnost na naší střední škole by Kaplice uvítala jako důležitý impuls pro celý region,“ přiblížil starosta. „Nový obor by přirozeným způsobem navázal na výše uvedené nemalé kapacity základních škol a rozšířil by tak dosavadní nabídku středoškolského vzdělávání v Kaplici.“

Den otevřených dveří na SOŠ a SOU Kaplice k 70. výročí středního školství v Kaplici. Zájemci si kromě obou budov školy mohli prohlédnout také dílny a domov mládeže či kroniky školy.
Kaplická střední slaví 70 let. Nakoukněte tam, kde se učí mechanici či kuchaři

Pro Kaplici je podle starosty důležité i to, aby kvalitní školní vzdělání bylo dostupné i dětem z rodin s nižším socioekonomickým statusem, které si nemohou dovolit studium na škole, kde je požadována například úhrada školného. „Uplatnění absolventů, kteří pocházejí z těchto rodin, by následně přispělo ke zvyšování bezpečí v problémových lokalitách, které se bohužel v posledních letech v Kaplici a jejím okolí vyskytují stále více,“ doufá Radek Ježek.

Podle radnice dnes není možné zaručit dojíždění dětem za středním vzděláním například do Českých Budějovic hned z několika obcí na Kaplicku. „Dojezdové časy se zde pohybují mezi 70 a 100 minutami v ranních hodinách, odpoledne pak v některých případech není možné spoj nabídnout vůbec,“ připomíná starosta. „SOŠ-SOU Kaplice může samozřejmě v případě potřeby nabídnout i dostatečné kapacity pro ubytování studentů na místním internátu.“

Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Město plánuje také rekonstrukci budovy střední školy v Linecké ulici, a to ve spolupráci s krajem. „Nyní je schváleno vypracování studie proveditelnosti, podle které bude budova převedena do vlastnictví Jihočeského kraje, který se zaváže k její kompletní rekonstrukci, v pokud možno co nejkratším termínu. Vzhledem k velikosti této budovy se bude jednat o částku v řádu vyšších desítek milionů korun,“ vyčíslil Radek Ježek. „Musíme proto ještě jednou ocenit velmi vstřícné a rychlé jednání Jihočeského kraje, které ve velmi krátkém čase vyústilo v tuto dohodu. Jmenovitě zejména náměstka hejtmana pro školství, sport a veřejné zakázky Pavla Klímu a vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Hanu Šímovou.“

Poskytování vzdělání je podle vedení města Kaplice jednou z jeho nejdůležitějších funkcí. „Kaplici ovšem nechápeme jen jako město, ale především jako lokální centrum spádové oblasti, která čítá zhruba 25 000 obyvatel. I proto velmi vítáme možnost otevření oboru Bezpečnostně právní činnost a věříme, že právě tento atraktivní obor by mohl plnohodnotně nahradit zrušené gymnázium a navázat na, nyní již sedmdesátiletou, studentskou tradici v našem městě,“ uzavírá starosta.