„Poradna již pět let pomáhá občanům města a regionu, kteří se dostali do tíživé životní situace. Nyní hrozí, že provoz poradny bude z finančních důvodů omezen a na mnohé z občanů, kteří potřebují pomoc, se v poradně nedostane,“ uvádí Tomáš Zunt, předseda českokrumlovského sdružení ICOS, které provoz poradny zajišťuje.

„Na poradnu se každý rok obrátí o pomoc zhruba 800 až 900 klientů, kteří by jinak své problémy z nedostatku jiných možností svou situaci ani neřešili, nebo ani řešit nemohli - například z důvodů finančních, kdy běžné právní služby přesahují většinou možnosti klientů poradny.“

Kolik stojí bezlatnost

Roční rozpočet bezplatné právní poradny činí přibližně jeden milion korun. Ministerstvo práce a sociálních věcí však letos přidělilo na provoz této sociální služby pouze 325 tisíc korun, což je asi třetina ročních nákladů na provoz poradny.

Od počátku existence poradny byl její rozpočet zajišťován prostřednictvím několika zdrojů, převážně evropských a v posledním období také takzvaných norských. Ty však na podporu těchto služeb již vysychají.

Právě z norských fondů má poradna pro letošek zajištěno částečné spolufinancování, které by mělo přinést částku kolem čtyř set tisíc korun, ovšem podle Zunta ani tyto prostředky na udržení potřebného rozsahu a kapacity služby zdaleka nestačí a příliš dalších zdrojů k dispozici pro tento rok není.

„Máme sice podanou přihlášku do výběrového řízení na zajištění části služeb prostřednictvím ministerstva místního rozvoje, ale i tyto případné prostředky jsou určeny pouze pro rozvoj určité části služeb poradny a neumožní pokrýt základní potřeby na tento rok,“ dodal k situaci Tomáš Zunt.