„Jako členové tohoto svazu zaplatíme pouze desetinu jejich ceny," říká starosta Mirkovic Antonín Gallistl. „Kompostéry bychom měli dostat asi někdy v únoru nebo, až je stačí vyrobit. Někdy zjara je budou mít již k dispozici občané." Mirkovičtí také budou moci využívat traktorový podvalník na kontejnery, pět kontejnerů a štěpkovač: „Musíme právě proto ale ještě vybudovat pět pevných stanovišť, na něž se umístí velké kompostéry-kontejnery." Kompostéry Mirkovičtí dostanou díky dotacím Svazu měst a obcí Jihočeského kraje. Zbytky rostlin, kromě tradičních kompostů, vyvážejí na zpracování do speciální bioplynové stanice firmy Zemos Chabičovice – Zubčice.

Novinky, které v Mirkovicích letos usnadní třídění odpadů, propojí s tím, nač jsou zvyklí. „Větve lze odvážet na místní pilu, přebytečné rostlinné zbytky, trávy nebo listí na družstevní hnojniště," zopakoval Antonín Gallistl „Najdeme také umístění kontejneru pro třídění kovu, jehož sběr budeme řešit asi dvakrát třikrát ročně."

Vyhláška obcím přikazuje třídit každoročně bioodpad minimálně v období od 1. dubna do 31. října. A kov , stejně jako plasty, papír či sklo, celoročně, tedy od 1. ledna 2015.

Ve Větřní se na vyhlášku připravovali postupně. „Volili jsme mezi komunitní, nebo komerční kompostárnou.

„Nakonec jsme zvolili verzi, která bude korespondovat s tím, že v místě vzniku likvidace odpadu, bude také umožněno jeho využití."
Proto ve Větřní vstoupili do projektu, který spoluorganizuje Svaz měst a obcí Jihočeského kraje.
Místní starosta Antonín Krák vysvětluje: „Byli jsme úspěšní, neboť se nám podařilo sehnat kompostéry díky dotačním titulům. Snažíme se nakládání s odpady řešit systematicky. Sběrný dvůr ve Větřní funguje velmi dobře. Sem lze například odvážet také kovy. Od podzimu jsme v obci zavedli nově i kontejnery na textil nebo obuv. Hned se osvědčily."

Místostarosta Větřní Pavel Štindl doplnil, že nečekali, jak to vůbec s vyhláškou dopadne.
„Sledujeme situaci s bioodpady minimálně čtyři roky. Máme již připravený prostor na případnou komunitní kompostárnu, ale teď se do ní nepouštíme. Díky dotační objednávce budeme mít ve Větřní čtyři sta kompostérů, každý s objemem 980 litrů. Avšak i nadále bude platit obecní místo, kam lidé mohou po celé vegetační období vozit větve či jiný bioodpad. Sníží se však nároky na frekvenci jeho vývozu."
Nový kompost se využije třeba v lokalitách, kde jsou zahrádky, nebo se jím upraví svažitý terén. K aktuální situaci podotkl ještě starosta Antonín Krák: „Na jednání zastupitelstva se bude rozhodovat o tom, zda v jarních měsících budeme umisťovat kompostéry zdarma, nebo je předáme občanům nějakou formou zápůjček."

Pro verzi mobilní kompostárny se rozhodli v Brloze. Tamní starosta Martin Toman k tomu řekl:
„Z hlediska bioodpadů nejdeme cestou domácích kompostérů. Ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí České republiky jsme se pustili do projektu, který je založen na využití mobilní kompostárny a svozové techniky. Součástí pětiletého projektu je i to, že se zdarma bude bioodpad odvážet z posečených ploch. Jinak uděláme časový rozpis – nikoliv jednou ročně, ale periodicky – kdy se bude bioodpad sbírat a odvážet."

V městysi Křemže, kde rostlinné odpady řeší většina lidí sama, tak využívají mimo jiné také štěpkovač.
„Když je velký nápor na to, abychom něco s bioodpady udělali, tak se vyhlásí obecním rozhlasem místo a čas, kdy se bude tento odpad odvážet. Na starosti to mají Služby obce Křemže. Díky nim se rovněž bioodpady už rok vyvážejí do nedaleké Vrábče, kde je kompostárna," popsal tajemník městyse Jan Boršovský s tím, že tento systém funguje dobře, stejně jako existuje možnost ve sběrných dnech třídit i kovy.

Autor: Pavel Pokorný