Právě o to, aby lidi do kostela sv. Jiří přivedli, se snaží spolu s kaplickým farářem Pavlem Šimákem místní knihovnice Daniela Wimmerová a místní kostelnice Hana Petroušková. Díky nim se dveře kostela otevřely v sobotu u příležitosti Velikonočního koncertu v podání mladých muzikantů z kaplické základní umělecké školy.

„Proč se na koncertě spolupodílíme, je jednoduché," říká Daniela Wimmerová z pobočky kaplické knihovny v Blansku. „Knihovna je v Blansku v podstatě jediné kulturní zařízení a kostelnice Hana Petroušková je mojí věrnou čtenářkou. Tak jsme v létě zorganizovaly rozloučení s prázdninami. Byla to bojovka, která končila v kostele, kde děti hledaly poklad. A protože Hanka hraje na varhany, zahrála nám v kostele i malý koncert. Akce se povedla, tak pokračujeme v dalších."

V sobotu koncert převážně žesťových nástrojů doprovázelo čtení z Bible v rámci celostátní akce. O to se postarali kaplický farář a kostelnice.

Interiér kostela je útulný a překvapí svou bohatou výzdobou, zlatě zdobenými oltáři i nástěnnými malbami.
„Původně to byl německý kostel," říká Daniela Wimmerová. „Obyvatelé Blanska byli Němci. Proto jeden z důvodů, proč jsme začali organizovat různé akce, je snaha, aby děti, které tady žijí, získaly vztah k místu a místním památkám. A když budou do kostela chodit za kulturou a zajímavým pořadem pro děti, budou k němu mít jiný vztah."

V sobotu do kostela zavítaly nejenom děti, ale mezi dospělými také spolužačky Daniely Wimmerové z univerzity 3. věku.

Interiér kostela se postupně rozsvěcuje do krásy. Jeho oltáře totiž po etapách opravují restaurátoři. „Začali hlavním oltářem, který se myslím dělal v roce 1998," líčil farář Pavel Šimák. „Pak následoval druhý postranní oltář Panny Marie a před nedávnem – asi dva týdny před Velikonocemi – sem restaurátoři instalovali hotový třetí boční oltář svatého Linharta. Hlavní restaurátor se však jeho instalace v kostele nedožil, zemřel tři dny předtím."
Pokud vše dobře půjde, jako další přijde na řadu vzácná křtitelnice z boční kaple sv. Jana Nepomuckého. Restaurátorské práce financuje Jihočeský kraj, deseti procenty se na nákladech podílí církev.
„Je škoda, že o tomto kostele málokdo ví," konstatoval farář. „Jsem pro to, aby byl co nejvíce přístupný veřejnosti a koncerty jsou k tomu dobrou příležitostí. Počet věřících však bohužel klesá."
Kostelní barokní varhany se pyšní zajímavou pověstí. Údajně na ně hrál sám Wolfgang Amadeus Mozart, když po jejich instalaci do kostela tudy projížděl do Prahy. „Býval častým hostem u Buquoyů, takže je možné, že je to pravda," podotkl Pavel Šimák.