Kudy se dostat na autobusové nádraží nebo do kina? Odpovědí na tyto otázky už se turisté nebo obyvatelé odlehlejších míst regionu nebudou muset dožadovat u kolemjdoucích.

Krajnice silnic v Českém Krumlově totiž lemují první směrovky, které odkazují na takzvané komunální i komerční cíle. Nové cedule nahradily již nevyhovující informační systém, jenž provozovalo Městské divadlo Český Krumlov.

Termín se stihne

„Celkem sedmdesát tabulí na čtyřiadvaceti místech ve městě, které odkazují na komunální cíle, tedy úřady, nádraží nebo zdravotnická zařízení, jsme již kompletně nainstalovali.

Pro směrovky odkazující na sídla místních firem je ve městě určeno celkem osmdesát míst, jejich instalace probíhá podle požadavků jednotlivých klientů,“ uvedl Miroslav Bžiský, finanční ředitel reklamní firmy, jež instalaci a údržbu informačního systému pro město smluvně zajišťuje.

Samotné instalaci informačního systému předcházelo vypracování projektu, který museli zástupci firmy projednat s policií, aby umístění směrovek nekolidovalo se zásadami bezpečnosti silničního provozu ve městě.

„K projektu se vyjadřovali také odborníci z Městského úřadu v Českém Krumlově a Krajského úřadu Jihočeského kraje. Podle místostarostky města Jitky Zikmundové by měl být nový informační systém podle smlouvy kompletně nainstalovaný do konce dubna příštího roku.

„S potěšením jsem ale zjistila, že už teď je prakticky hotovo. Navíc firma splnila zadání stanovené ve smlouvě – systém je přehledný, graficky jsou rozlišené komunální a komerční cíle,“ zhodnotila Jitka Zikmundová.

Výhoda pro město

Vybudování nového informačního systému přitom město nestálo ani korunu.

„Demontáž nevyhovujících směrovek jsme na své náklady obstarali sami, stejně jako zpracování projektové dokumentace, vyřízení všech povolení a instalaci nových směrovek. Městu naše společnost hradí i příslušný nájem z každé instalované směrové cedule zapojené do komerčního systému,“ vysvětlil Miroslav Bžiský.

Doplnil, že společnost, která má s provozováním obdobných systémů zkušenosti i z Českých Budějovic, Prachatic nebo Tábora, profituje z pronájmu směrovek zájemcům z řad komerčních firem.

„Je skvělé, že nejdůležitější místa, na něž se návštěvníci města potřebují dostat, jsou přehledně označena. Přestože do Krumlova přijíždím každoročně, s orientací ve městě mám stále problémy,“ uvedla nikterak ojedinělý názor Marta Celerýnová z Klatov.